Πως ο ESM θα «αναδιαρθρώσει» 110 δισ. χρέους; - Αγοράζει 14 δισ από ΔΝΤ και 4/2017 re-opening το 3ετές του Σαμαρά

Πως ο ESM θα «αναδιαρθρώσει» 110 δισ. χρέους; - Αγοράζει 14 δισ από ΔΝΤ και 4/2017 re-opening το 3ετές του Σαμαρά
Για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των ελληνικών ομολόγων κατά 5-6 χρόνια θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να μην αυξηθεί το κόστος δανεισμού του ESM.
 
Τρία βασικά στάδια φαίνεται ότι περιλαμβάνει το «μεγάλο σχέδιο» αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους….το οποίο στρατηγικά είναι μικρής εμβέλειας και αποτελεσματικότητας. 
Το πιο σοβαρό στοιχείο ωστόσο αυτού του τριπτύχου είναι η αναδιάρθρωση περίπου 110 δισεκ. ευρώ από τον ESM.
Τι θα συμβεί; 
 
Το πρώτο βήμα που αυτό προσδιορίζεται μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης που θα ξεκινήσει Οκτώβριο του 2016 ο ESM θα αγοράσει 14 δισεκ. σε σύνολο 21 δισεκ. του ΔΝΤ με στόχο να μειωθεί το κόστος δανεισμού από 3,63% που είναι το επιτόκιο του ΔΝΤ σε 0,80% που είναι το επιτόκιο του ESM. 
Αυτό μεταφράζεται σε ετησιοποιημένο κέρδος περίπου 400 εκατ ευρώ λόγω της μείωσης των επιτοκίων κατά 2,8%.
Το ΔΝΤ θα κατέχει περίπου 7 δισεκ. με επιτόκιο 3,63% και ο ESM θα αυξήσει την έκθεση του στον ελληνικό κίνδυνο κατά 14 δισεκ. 
 
Το δεύτερο βήμα που θα λάβει χώρα μάλλον Απρίλιο του 2017 η Ελλάδα θα προχωρήσει σε re – opening σε επανέκδοση του 3ετούς – σήμερα είναι ετήσιο – ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 που είχε εκδοθεί επί διακυβέρνησης Σαμαρά. 
Να σημειωθεί ότι θα επανεκδοθεί 3ετές ομόλογο το οποίο θα το αγοράσουν οι ελληνικές τράπεζες και εν συνεχεία θα καταλήξει στην ΕΚΤ μέσω του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, που θα έχει ενταχθεί έως τότε η Ελλάδα. 
 
Το τρίτο βήμα όμως είναι και το πιο σημαντικό. 
Στην Ελλάδα υπάρχουν 3 προγράμματα 
 
1)Πρόγραμμα 73 δισεκ. εκ των οποίων 52,9 δισεκ. διακρατικά και 20,1 δισεκ. από το ΔΝΤ. 
 
2)Πρόγραμμα 141,8 δισεκ. εκ των οποίων 130,9 δισεκ. ο EFSF και περίπου 11 δισεκ. το ΔΝΤ. 
 
3)Πρόγραμμα 86 δισεκ. που συμμετέχει μόνο ο ESM. 
Το ΔΝΤ λόγω αποπληρωμών διαθέτει υπόλοιπο στην Ελλάδα 21 δισεκ. και δεν συμμετέχει στο τρίτο πρόγραμμα. 
 
Το βασικό ζήτημα είναι να υπάρξει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων.
Έχει εκτιμηθεί ότι αφορά 110 δισεκ. δάνεια προς την Ελλάδα. 
 
Ποιο είναι το πρόβλημα
Ο ESM δανείζει προς την Ελλάδα με 0,80% αλλά δανείζεται από τις αγορές κατά μέσο όρο πάνω από 1,65% στις μακροπρόθεσμες περιόδους.
Π.χ. για ομόλογο λήξης 2055 πλήρωσε επιτόκιο 1,86% ο ESM. 
Αν ο ESM βγει στις αγορές και ζητήσει κεφάλαια ώστε να αναδιαρθρώσει το ελληνικό χρέος οι αγορές λόγω ελληνικού ρίσκου θα ανεβάσουν το κόστος δανεισμού.
Εκεί που ο ESM δανείζεται στα μακροπρόθεσμα ομόλογα με επιτόκιο – μέσους όρους – 1,65% θα δανείζεται π.χ. στο 2,5%.
Μια τέτοια εξέλιξη επιβαρύνει τον ESM και βεβαίως τα κράτη που χρηματοδοτούν τον ESM.
 
To κεφάλαιο του ESM είναι 80,55 δισεκ. και η μόχλευση φθάνει έως τα 624 δισεκ. 
Για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των ελληνικών ομολόγων κατά 5-6 χρόνια θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να μην αυξηθεί το κόστος δανεισμού του ESM.
 
Αυτή η φόρμουλα αναζητεί αυτή την περίοδο. 
 
10.08.2016