Πόσο μπορούν να μειωθούν τα NPEs το 2017 στις ελληνικές τράπεζες; - Περί τα 8 δισεκ. υποστηρίζουν οι τραπεζίτες

Πόσο μπορούν να μειωθούν τα NPEs το 2017 στις ελληνικές τράπεζες; - Περί τα 8 δισεκ. υποστηρίζουν οι τραπεζίτες
Ο στόχος των τραπεζιτών για μείωση των NPEs κατά 8 δισεκ. το 2017 φαίνεται αισιόδοξος και ενώ είναι χαμηλότερος των αρχικών στόχων…
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν θέσει ένα στόχο.
Στο διάστημα 2016 με 2019 να μειωθούν τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 40 δισεκ. και από 116 δισεκ. συνολικά στο σύστημα να μειωθούν στα 76 δισεκ. ευρώ. 
Οι τράπεζες θα πρέπει να ανακτήσουν, διαγράψουν, πουλήσουν και άλλα περί τα 40 δισεκ. ευρώ.
Ο στόχος είναι εφικτός; 
Όχι δεν είναι εφικτός. 
Σύμφωνα με έμπειρα τραπεζικά στελέχη το 2017 οι ελληνικές τράπεζες σε ένα καλό σενάριο θα μειώσουν τα NPEs κατά 8 δισεκ. 
Το 2016 πρακτικά μείωση δεν καταγράφεται απλά επιβραδύνεται η αύξηση και η κατάσταση στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σταθεροποιείται….
Το 2017 οι τράπεζες ποντάρουν σε μειώσεις 8 δισεκ. όπερ σημαίνει 2017 με 2019 σε ένα καλό σενάριο θα μπορούσαν να μειώσουν τα NPEs κατά 22 με 25 δισεκ. ευρώ. 
Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδος όμως είναι η αστάθεια στην οικονομική της σταθεροποίηση οπότε η πρόβλεψη για μια προοδευτική μείωση των NPEs είναι επισφαλής. 
Πάντως εάν λάβουμε υπόψη τον ρυθμό μείωσης των NPEs το 2016 εξάγεται το συμπέρασμα ότι μόνο κατά 2,8 δισεκ. θα μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.
Υπενθυμίζεται ότι τέλη Δεκεμβρίου του 2016, τέλη Μαρτίου του 2017 και ανά τρίμηνο οι ελληνικές τράπεζες θα ελέγχονται από τον SSM για την πρόοδο της μείωσης των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων. 
Ο στόχος των τραπεζιτών για μείωση των NPEs κατά 8 δισεκ. το 2017 φαίνεται αισιόδοξος και ενώ είναι χαμηλότερος των αρχικών στόχων… 
Μόνο με αναδιαρθρώσεις δανείων, διαγραφές και πλειστηριασμούς που δεν μπορούν να υλοποιήσουν οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τον στόχο μείωσης των προβληματικών δανείων και ανοιγμάτων τους.
 
17.11.2016