Πότε και πως θα επιστρέψει η ελληνική αγορά ομολόγων στην κανονικότητα ή πως το 2ετές από 13,7% θα υποχωρήσει στο 4%

Πότε και πως θα επιστρέψει η ελληνική αγορά ομολόγων στην κανονικότητα ή πως το 2ετές από 13,7% θα υποχωρήσει στο 4%
Το 13,7% που είναι η απόδοση του 2ετούς ελληνικού ομολόγου λήξης 2017 δεν μπορεί να γίνει 0,15% όπως στην Πορτογαλία αλλά θα μπορούσε να υποχωρήσει στο 4%.
Πότε και πως θα επιστρέψει στην κανονικότητα η ελληνική αγορά ομολόγων;
Προφανώς το ερώτημα αυτό εύλογα τίθεται καθώς η ελληνική αγορά ομολόγων εμφανίζει την τρίτη χειρότερη μεταβλητότητα παγκοσμίως παρ΄ ότι η Ελλάδα βρίσκεται εντός προγράμματος, εντός χρηματοδότησης και με ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες. 

Τα ελληνικά ομόλογα π.χ. το 2ετές εμφανίζει μια τεράστια διακύμανσης σε ζώνη ενός έτους. 
Το υψηλό 59% και το χαμηλό 5,57% ενώ εσχάτως βρέθηκε στο 15,9% για να υποχωρήσει στο 13,7% μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s σε B- από CCC+.
To 10ετες που είναι και το ομόλογο αναφοράς βρίσκεται στο 9,6% υποχώρησε μετά την αναβάθμιση.
Ωστόσο η καμπύλη αποδόσεων εμφανίζει ξεκάθαρα στρέβλωση. 
Η σωστή καμπύλη έχει την εξής διάταξη. 

Όσο αυξάνονται οι λήξεις ομολόγων τόσο αυξάνονται και οι αποδόσεις π.χ. ένα 2ετές αν έχει απόδοση 2% το 30ετές πρέπει να έχει απόδοση 3% ή 3,5%.
Στην ελληνική καμπύλη αποδόσεων συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, οι κοντινότερες λήξεις ομολόγων έχουν υψηλότερες αποδόσεις αποκλειστικά γιατί οι επενδυτές ακόμη φοβούνται την Ελλάδα, το χρέος, το ρίσκο χώρας.
 
Το CDS στην 5ετία από 1340 μονάδες βάσης υποχώρησε στις 1235 μονάδες βάσης ή 12,35% μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. 
Τα ελληνικά ομόλογα προφανώς και δεν μπορούν να συγκριθούν με τα γερμανικά π.χ. το 2ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο -0,44% αρνητική απόδοση ενώ μέχρι και το 6ετές ομόλογο έχει αρνητική απόδοση.

Η σωστή σύγκριση των ελληνικών ομολόγων είναι με τα πορτογαλικά ομόλογα.
Το 2ετές πορτογαλικό εμφανίζει απόδοση 0,15% και το 10ετές 2,8% και το 20ετές 3,8% (αυτή είναι η σωστή καμπύλη απόδοσης αν και λίγο στρεβλωμένη στα πορτογαλικά ομόλογα).
Επειδή το 13,7% που είναι η απόδοση του 2ετούς ελληνικού ομολόγου λήξης 2017 δεν μπορεί να γίνει 0,15% όπως στην Πορτογαλία αλλά θα μπορούσε να υποχωρήσει στο 4%. 

Πως λοιπόν θα υποχωρήσουν οι αποδόσεις και θα ανέβουν οι τιμές στα ελληνικά ομόλογα; 

Για να αυξηθούν σημαντικά οι τιμές των ελληνικών ομολόγων θα πρέπει να συμβούν τα εξής 

1)Θα πρέπει να πάρει η Ελλάδα το πράσινο φως της αξιολόγησης και ταυτόχρονα να κλειδώσει και μια λύση για το χρέος 

2)Η ΕΚΤ να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης εξέλιξη που θα οδηγήσει σε μεγάλο ράλι τις τιμές των ομολόγων.

3)Θα πρέπει η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας να μην είναι στην κλίμακα Caa3 από την Moody’s, ή CCC από την Fitch ή Β- από την Standard and Poor’s.
Η βαθμολογία της Ελλάδος να βρεθεί στο Β+ με όρους standard and Poor’s ή ΒΒΒ- 
Αν έβγαιναν τα ελληνικά ομόλογα από την κατηγορία Junk ή κερδοσκοπικά ή υψηλού ρίσκου που βρίσκονται σίγουρα οι τιμές θα εκτοξεύονταν. 

4)Το παιχνίδι των αποτιμήσεων κατά 50% κρίνεται από την ελληνική κυβέρνηση και το υπόλοιπο 50% από την ΕΚΤ. 
Από το 1% που ήταν το 2ετές πορτογαλικό ομόλογο τον Αύγουστο του 2014 λόγω της προσδοκίας ότι θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης βρέθηκε τον Μάρτιο του 2015 στο 0,30% για να καταλήξει στο 0,15% στις 25 Ιανουαρίου του 2016.
25.01.2016