Πού 'κολλάει' η κοινή διαχείριση 'κόκκινων' δανείων

Πού 'κολλάει' η κοινή διαχείριση 'κόκκινων' δανείων

Οι διαφορές μεταξύ των συστημικών τραπεζών για την περίμετρο του χαρτοφυλακίου και την αποτίμησή του καθυστερούν την ανάθεση διαχείρισης. Η προεργασία της Oliver Wyman και οι ανησυχίες της αγοράς.

Με αργούς ρυθμούς κινείται η πρώτη προσπάθεια συνεννόησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για από κοινού δράση στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς η σχετική πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών δείχνει να έχει «κολλήσει».

Όπως είναι γνωστό, η ΕΕΤ ανέθεσε στην Oliver Wyman τη διαμόρφωση «φόρμουλας», μέσω της οποίας οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα αναθέσουν, κατόπιν διαγωνισμού, τη διαχείριση σε τρίτο, χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παρότι η Oliver Wyman έχει σχεδόν ολοκληρώσει την απαραίτητη προεργασία, υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών, τόσο για την περίμετρο του χαρτοφυλακίου, όσο και για την αποτίμηση των δανείων.

Λόγω των παραπάνω διαφωνιών, παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη της διαδικασίας, με αποτέλεσμα στην αγορά να διατυπώνονται απαισιόδοξες προβλέψεις για το αν μπορεί να ξεκινήσει ο διαγωνισμός μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Σημειώνεται ότι αρχικός στόχος ήταν να μπουν υπό κοινή διαχείριση μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρομεσαίων εταιρειών, ονομαστικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ.

 

Το τελικό ύψος ενδέχεται να αλλάξει, λόγω των διαφωνιών μεταξύ των τραπεζών τόσο για την περίμετρο, όσο και για την αποτίμηση των δανείων.

09.10.2017