Πού μπαίνει ο πήχης για την πώληση της Finansbank

Πού μπαίνει ο πήχης για την πώληση της Finansbank

Κρίσιμη η εβδομάδα για τη διαδικασία πώλησης της θυγατρικής της ΕΤΕ. Η υποβολή δεσμευτικών προσφορών και το ελάχιστο τίμημα που θέτει ως όριο η Εθνική, για να προχωρήσει η διαδικασία. Τι μείωσε τα αποτελέσματα της τράπεζας στο 9μηνο.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται, αυτή την εβδομάδα, η διαδικασία για τη διερεύνηση πώλησης του 98,81% της Finansbank, που τρέχει η Εθνική σε συνεργασία με τις Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, το ενδιαφέρον της διοίκησης της τράπεζας στρέφεται στη Finansbank, με την εβδομάδα να χαρακτηρίζεται «κρίσιμη» τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την ποιότητα των δεσμευτικών προσφορών.

Με βάση τον προγραμματισμό, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές στις 21 Δεκεμβρίου.

Στην Εθνική υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο αριθμός των δεσμευτικών προσφορών θα είναι ικανοποιητικός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως υπάρξουν εκπλήξεις σε σχέση με ό,τι περιμένει η αγορά.

Οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν, σύμφωνα με στελέχη της Εθνικής, ότι οι προσφορές τους πρέπει να είναι σε επίπεδα τουλάχιστον της λογιστικής αξίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εθνική έχει τη δυνατότητα σε συνεννόηση με την DG Comp να παγώσει τη διαδικασία και να την ενεργοποιήσει εκ νέου σε εύθετο χρόνο.

Το ενημερωτικό δελτίο για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου επιβεβαιώνει όσα λένε τα στελέχη της Εθνικής καθώς κάνει λόγο για ολοκλήρωση της πώλησης μόνο εφόσον επιτευχθούν «αποδεκτοί όροι αγοράς».

Υπό το παραπάνω πρίσμα, η λογιστική αξία της Finansbank, ύψους 3,32 δισ. ευρώ, αποτελεί ένα σημαντικό πήχη για το αν η διαδικασία που τρέχει θα ολοκληρωθεί επιτυχώς ή όχι.

Σημειώνεται ότι κατόπιν της απόφασης πώλησης του συνόλου της συμμετοχής στη Finansbank, η λογιστική αξία της τουρκικής θυγατρικής επανεκτιμήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να αναγνωρισθεί ζημία απομείωσης για υπεραξία (goodwill) ύψους 653 εκατ. ευρώ στον όμιλο. Η δε μητρική ενέγραψε ζημία απομείωσης ύψους 896 εκατ. ευρώ.

Στο 9μηνο η δραστηριότητα στην Τουρκία συνεισέφερε 206 εκατ. ευρώ στα ενοποιημένα κέρδη, έναντι 257 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 245 εκατ. ευρώ (322 πέρυσι), το συνολικό ποσό χορηγήσεων δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών προ προβλέψεων απομείωσης στα 18,6 δισ. και οι καταθέσεις σε 13,91 δισ.

Τα αποτελέσματα της Finansbank, όπως και των άλλων τουρκικών τραπεζών, επηρεάστηκαν αρνητικά στο 9μηνο, εξαιτίας των επιστροφών προμηθειών σε ιδιώτες πελάτες, μετά την απόφαση τοπικού δικαστηρίου. Στο 9μηνο η Finansbank επέστρεψε προμήθειες 130 εκατ. τουρκικών λιρών ενώ το 2014 είχε επιστρέψει 95 εκατ. τουρκικές λίρες.

Εν τω μεταξύ η συμφωνία για την πώληση της NBGI έχει κλείσει, όπως έγραψε το Euro2day.gr και κατατέθηκε προς έγκριση στο ΤΧΣ.

Προκειμένου, όμως, να ολοκληρωθεί και τυπικά, αφενός, απαιτείται η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων αφετέρου, η διευθέτηση κάποιων διαδικαστικών ζητημάτων που δεν επηρεάζουν τους όρους της συμφωνίας

14/12/2015