Πού θα κριθεί το 'στοίχημα' της μείωσης των κόκκινων δανείων

Πού θα κριθεί το 'στοίχημα' της μείωσης των κόκκινων δανείων

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά σημαντική για την αποκατάσταση εμπιστοσύνης η οποία θα βοηθήσει τις τράπεζες στη μείωση των κόκκινων δανείων και στην προσέλκυση καταθέσεων. Γύρω από αυτό το σκεπτικό φαίνεται να εστιάζεται όλος ο σχεδιασμός για τη μείωση των κόκκινων δανείων, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές.

Οι ίδιες πηγές ομολογούν ότι το ξεκίνημα του 2017 ήταν απογοητευτικό και πλέον οι τράπεζες θα πρέπει να επιταχύνουν της διαδικασίες βασιζόμενες στις fast track διαδικασίες του εξωδικαστικού μηχανισμού, στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στη βάση της νομικής προστασίας των τραπεζικών στελεχών  και άλλων σημαντικών νομοθετημάτων, όπως για παράδειγμα η διευθέτηση του αναβαλλόμενου φόρου. Όλες αυτές οι παράμετροι, μαζί με το μακροοικονομικό περιβάλλον θα κρίνουν την επιτυχή μείωση των NPLs προκειμένου οι τράπεζες να μην βρεθούν κεφαλαιακά ελλιπείς στα επόμενα stress test της ΕΚΤ.

Όπως διαφαίνεται οι "φιλόδοξοι και ρεαλιστικοί" στόχοι  που έχουν υποβάλει οι τράπεζες θα αξιολογούνται παράλληλα από τον SSM, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ζητούμενο της όσο το δυνατόν γρηγορότερης προόδου παύει να ισχύει. Με δεδομένο δε το πρόβλημα της αθέτησης πληρωμών από οφειλέτες που μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους και δεν το πράττουν στρατηγικά κινούμενοι, καθίσταται ακόμη περισσότερο σημαντική η μείωση των NPLs και η ανάκτηση ενεχύρων από τις τράπεζες όσο το δυνατόν συντομότερα, με χρήση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 

Το θετικό είναι ότι έχουν ψηφιστεί καλοί νόμοι για την αντιμετώπιση των NPLs ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους απομένει να αποδειχθεί στην πράξη, υπογραμμίζουν οι ίδιες ευρωπαϊκές πηγές. 

Εκτιμούν παράλληλα πως στη μείωση των NPLs σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι αλλαγές σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών, οι οποίες όταν ολοκληρωθούν θα οδηγήσουν στην πλήρη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών από στελέχη ανεξάρτητα και πεπειραμένα βάσει του προφίλ ρίσκου της κάθε τράπεζας. 

Πανευρωπαϊκά η επιλογή της δημιουργίας bad bank ενδεχομένως να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο για τις τράπεζες ώστε να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ωστόσο, δεν είναι πανάκεια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι οποίες εξηγούν ότι η δημιουργία της θα δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες στις τράπεζες, αφού τώρα οι συνθήκες δεν ευνοούν τους πωλητές αλλά τους αγοραστές κόκκινων δανείων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν εφαρμοστεί ενιαία όλοι οι προβλεπόμενοι νόμοι για τη διαχείριση των NPLs. 

Για την ελληνική αγορά το κρίσιμο στην παρούσα φάση είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η επιστροφή καταθέσεων, η μείωση του ELA και η διαμόρφωση ευνοϊκότερου κόστους χρηματοδότησης για τις τράπεζες, που όλα μαζί θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τη μείωση και των κόκκινων δανείων. 

Όπως καταλήγουν οι γνώστες της κατάστασης χρειαζόμαστε καλά νέα που θα δώσουν μομέντουμ στην οικονομία και θα την επαναφέρουν στην καλή κατάσταση που βρισκόταν στα τέλη του 2014.

15.03.2017