Προαπαιτούμενο για το QE η συμμετοχή του ΔΝΤ – Χωρίς το Ταμείο οριστικά εκτός QE ή αποφάσεις 10/2017 όχι Μάρτιο

Προαπαιτούμενο για το QE η συμμετοχή του ΔΝΤ – Χωρίς το Ταμείο οριστικά εκτός QE ή αποφάσεις 10/2017 όχι Μάρτιο

Νέες πιέσεις φαίνεται ότι ασκούνται στην Ελλάδα με στόχο όχι απλά να συμφωνήσει στην αξιολόγηση αλλά και να δεσμευθεί για τα μελλοντικά μέτρα που συνδέονται με το πρωτογενές πλεόνασμα. 
Έχουν ζητηθεί από την Ελλάδα 
1)Μέτρα 1 δισεκ. ισοδύναμα του κοινωνικού πακέτου των 617 εκατ που θα ψηφιστούν αλλά δεν θα εφαρμοστούν εάν δεν υπάρχουν δημοσιονομικές αποκλίσεις. 
2)Προληπτικά μέτρα 4,5 με 5 δισεκ. και θα αφορούν το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% μετά το 2018.
Και αυτά τα μέτρα θα είναι προαιρετικά εάν και εφόσον δεν επιτευχθούν οι στόχοι. 


Με βάση νεότερες πληροφορίες η ΕΚΤ για να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης γνωστό και ως QE θα πρέπει να βρίσκεται σε πρόγραμμα που δεν υπάρχουν σκιές στην υλοποίηση του, να υπάρχουν ρήτρες για το χρέος και να συμμετέχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που αποτελεί μηχανισμό εγγύησης για τις αγορές…
Η ΕΚΤ κατά καιρούς μπορεί να θεωρεί ότι ορισμένες παραδοχές του ΔΝΤ είναι λανθασμένες αλλά αναγνωρίζει ότι το ΔΝΤ λειτουργεί για τις αγορές ως μηχανισμός εγγύησης….


Η ΕΚΤ λοιπόν μεταξύ άλλων ζητάει την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα.
Με ενεργή συμμετοχή του ΔΝΤ θα μπορούσε και τον Μάρτιο του 2017 στις 9 Μαρτίου ή λίγο αργότερα να ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα περίπου 3,8 δισεκ. 
Εάν όμως το ΔΝΤ δεν συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα ή υπάρχει αβεβαιότητα για το μέλλον του Ταμείου στο ελληνικό μνημόνιο τότε η ΕΚΤ θα μπορούσε να παγώσει το ενδεχόμενο ένταξης των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 


Το ευνοϊκότερο σενάριο στην περίπτωση που το ΔΝΤ δεν εμπλακεί άμεσα στο ελληνικό πρόγραμμα θα ήταν να εξεταστεί η ένταξη στο QE μετά τις γερμανικές εκλογές….
Σε μια τέτοια περίπτωση τα ελληνικά ομόλογα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στο διάστημα Οκτωβρίου με Δεκέμβριο του 2017 δηλαδή μετά τις γερμανικές εκλογές και μόνο για 3 μήνες. 
Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι θεωρητικά τα ελληνικά ομόλογα σχεδιάζονταν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τον Ιούλιο του 2016, ακολούθησε ο Σεπτέμβριος, ο Δεκέμβριος του 2016 και ακολούθως ο Ιανουάριος του 2017, ο Μάρτιος κ.ο.κ. 


Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα 
1)Εάν συμμετάσχει πλήρως το ΔΝΤ με νέα κεφάλαια στο ελληνικό πρόγραμμα είναι 100% βέβαιο ότι θα ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα σε QE 
2)Εάν παραμείνει ως τεχνικός σύμβουλος με αρνητική έκθεση βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος τα ελληνικά ομόλογα θα μπορούσαν να ενταχθούν για ένα τρίμηνο – στο τέλος του 2017 -.
3)Εάν αποχωρούσε οριστικά το ΔΝΤ τότε η ένταξη σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα ήταν αδύνατη…..

Το ΔΝΤ πρέπει να έχει ρόλο στο ελληνικό πρόγραμμα γιατί σε αντίθετη περίπτωση ναρκοθετείται έως αποτρέπεται η ένταξη σε ποσοτική χαλάρωση. 
Με βάση την λογική δύσκολα θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει ο ρόλος του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα σε αυτή την φάση.

23.12.2016