Προειδοποίηση Goldman Sachs για την πορεία των τραπεζών

Προειδοποίηση Goldman Sachs για την πορεία των τραπεζών

Διευρύνεται η πολιτική αβεβαιότητα, καθώς καθυστερεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία εκτιμά πως οι ελληνικές τράπεζες είναι μεν έτοιμες να αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα, ωστόσο η ανάκαμψη του κλάδου εξαρτάται από την πολιτική και μακροοικονομική σταθερότητα. Παράλληλα, η έκθεση αυτή διατηρεί χωρίς μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη τις τιμές-στόχους και την αξιολόγηση για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Οπως αναφέρει η Goldman Sachs στην έκθεσή της η καθυστέρηση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος διάσωσης, σε συνδυασμό με την περίπλοκη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, τον εκλογικό κύκλο στην Ευρώπη και την έλλειψη ομοφωνίας μεταξύ των πιστωτών για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, έχουν συμβάλει στη μεταβλητότητα και τη διεύρυνση των ελληνικών spreads.

 

Σύμφωνα με το διεθνή οίκο η ανάκαμψη του κλάδου εξαρτάται από την πολιτική και μακροοικονομική σταθερότητα. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται καθυστερήσεις στην ελληνική διάσωση και οι εγχώριες τράπεζες κρίνεται ότι είναι έτοιμες να αντέξουν τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα, ωστόσο μια παρατεταμένη κλιμάκωση των πολιτικών εντάσεων θα μπορούσε για ακόμα μια φορά να διαταράξει την εύθραυστη ακόμα ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα.

Η Goldman Sachs τονίζει τα εξής:

1. Οι καταθέσεις αργούν να επιστρέψουν και ο ELA εξακολουθεί να είναι κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης.

2. Παραμένει σταθερό το απόθεμα NPE, καθώς δεν έχουν δοκιμαστεί τα σχέδια μείωσης.

Οι εισροές μη εξυπηρετούμενης έκθεσης στην Ελλάδα έχουν σταθεροποιηθεί, όμως το απόθεμά τους (115 δισ. ευρώ) ανέρχεται στο περίπου 50% των μεικτών δανείων και άνω του 60% του ΑΕΠ. Το πλαίσιο μείωσης των NPEs που εγκρίθηκε από την ΕΚΤ/ΤτΕ προβλέπει μείωση του αποθέματος κατά 40 δισ. ευρώ (-38%) μέχρι το 2019. Τα σχέδια αυτά δεν έχουν δοκιμαστεί και εξαρτώνται από περαιτέρω νομικές μεταρρυθμίσεις και υποστηρικτικές λειτουργικές συνθήκες.

3. Εχει επιτευχθεί μόνον break even το 2016

Η Goldman Sachs αναμένει break even στα αποτελέσματα των τραπεζών το 2016, μετά τη δημοσιοποίηση συνολικά ζημιών 3,5 δισ. ευρώ και 8,7 δισ. ευρώ το 2014 και 2015 αντίστοιχα. Η αύξηση της κερδοφορίας σε βιώσιμα επίπεδα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Η Goldman Sachs τηρεί «ουδέτερη» στάση για τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενώ προτείνει «αγορά» μόνον για την Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, δίνει τιμή-στόχο 2,60 ευρώ ανά μετοχή για την Alpha Bank, με σύσταση «buy», ενώ για τις Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank δίνει σύσταση «neutral», με τιμή-στόχο 0,30 ευρώ, 0,25 ευρώ και 0,85 ευρώ αντίστοιχα.

15.02.2017