Προσεχώς πως οι τράπεζες μπορούν να γλιτώσουν 1 δισ. από τόκους σε ετήσια βάση

Προσεχώς πως οι τράπεζες μπορούν να γλιτώσουν 1 δισ. από τόκους σε ετήσια βάση
Το ELA με επιτόκιο 1,55% μεταφράζεται σε 1 δισεκ. τόκους τον χρόνο για τις ελληνικές τράπεζες.
Υπάρχει τρόπος οι ελληνικές τράπεζες να γλιτώσουν 1 δισεκ. ευρώ σε τόκους σε ετήσια βάση; 
Για να το αναλύσουμε περισσότερο μπορεί η Εθνική να γλιτώσει 232 εκατ τόκους τον χρόνο, η Alpha bank 387 εκατ η Πειραιώς 325 εκατ και η Eurobank 230 εκατ ευρώ;
 
Οι ελληνικές τράπεζες για τα 70 δισεκ. ELA και 36-37 δισεκ. δανειοδότηση από την ΕΚΤ απευθείας πληρώνουν τόκους. 
Το ELA με επιτόκιο 1,55% μεταφράζεται σε 1 δισεκ. τόκους τον χρόνο για τις ελληνικές τράπεζες. 
Η χρηματοδότηση απευθείας από την ΕΚΤ ανέρχεται μόλις σε 18 εκατ πρόκειται για χρηματοδότηση μηδενικού κόστους. 
Ταυτόχρονα οι τράπεζες διαθέτουν και εγγυήσεις από τον Πυλώνα ΙΙ συγκεκριμένα 8 δισεκ. η Εθνική περίπου 5 δισεκ. η Alpha, η Πειραιώς 5,5 δισεκ. και η Eurobank 6,8 δισεκ. ευρώ. 
Τα ομόλογα από τον Πυλώνα ΙΙ είναι τα πλέον κοστοβόρα καθώς φέρουν επιτόκιο 3,05%.

Οι τράπεζες πληρώνουν γι΄ αυτά 762 εκατ ευρώ σε ετήσια βάση. 
Αν λοιπόν υπάρξει καθολική μείωση του ELA μέσα στους επόμενους μήνες – θα ξεκινήσει σε διάστημα 3 μηνών για να κορυφωθεί έως το τέλος του 2016 οι τράπεζες θα γλιτώσουν 1 δισεκ. σε έξοδα από τόκους. 
Μειώνοντας τα έξοδα από τόκους κατά 1 δισεκ. και ταυτόχρονα μειώνοντας τις προβλέψεις για επισφαλή δάνεια οι τράπεζες θα έχουν μια πολύ καλύτερη χρονιά σε επίπεδο αποτελεσμάτων το 2016 σε σχέση με το καταστροφικό 2015
 
27.01.2016