Προσεγγίζει τα 1.000 άτομα η εθελουσία της Πειραιώς, κόστους 70 εκατ. - Επιτυχία τηρουμένων των αναλογιών

Προσεγγίζει τα 1.000 άτομα η εθελουσία της Πειραιώς, κόστους 70 εκατ. - Επιτυχία τηρουμένων των αναλογιών
Το πρόγραμμα εθελουσίας ήταν να λήξει στις 11 Απριλίου, αλλά παρατείνεται έως και σήμερα, Παρασκευή 15 Απριλίου
Περίπου 950 με 1.000 εργαζόμενοι έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Τραπέζης Πειραιώς, έναντι στόχου 1.650 ατόμων.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα εθελουσίας ήταν να λήξει στις 11 Απριλίου, αλλά παρατείνεται έως και σήμερα, Παρασκευή 15 Απριλίου.
Τηρουμένων των αναλογιών, το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου κρίνεται επιτυχές, αν ληφθεί υπόψιν η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας, η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας και η κρίση που έχει πλήξει όλους τους κλάδους της οικονομίας.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει διενεργήσει πρόβλεψη 111 εκατ. ευρώ για την εθελουσία έξοδο, ενώ με τα τωρινά δεδομένα το κόστος της εθελουσίας των 1.000 ατόμων προσεγγίζει τα 69-70 εκατ. ευρώ.
 
15.04.2016