Προσοχή – Η απειλή της υποχρεωτικής έκδοσης μετοχών υπέρ του ΤΧΣ, υποχρεώνουν τις τράπεζες να βγάλουν κέρδη το 2016

Προσοχή – Η απειλή της υποχρεωτικής έκδοσης μετοχών υπέρ του ΤΧΣ, υποχρεώνουν τις τράπεζες να βγάλουν κέρδη το 2016
Ζημίες -8 δισ. για το 2015 με 13 δισεκ. προβλέψεις

Από το 2016 η χρήση του αναβαλλόμενου φόρου καταργείται για τις ελληνικές τράπεζες εξέλιξη που έχει περάσει μάλλον απαρατήρητη.
Όποια τράπεζα εμφανίσει ζημίες θα υποχρεωθεί να εκδώσει νέες μετοχές μέχρι το ύψος τους αναβαλλόμενου φόρου που αναλογεί στις ζημίες εξέλιξη άκρως αρνητική γιατί το ΤΧΣ θα αυξήσει το ποσοστό του και οι ιδιώτες μέτοχοι θα υποστούν dilution. 
Για να εξηγήσουμε ακριβώς τι θα συμβεί; 
Μέχρι πρόσφατα οι τράπεζες όταν εμφάνιζαν ζημίες τι συνέβαινε, μετατρεπόταν η ζημία σε αναβαλλόμενο φόρο όπου η τράπεζα είχε την δυνατότητα αυτές τις ζημίες να τις συμψηφίσει με μελλοντικά κέρδη. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος προστίθετο στα κεφάλαια και οι τράπεζες έτσι βρέθηκαν να έχουν 36 δισεκ. κεφάλαια και 19,5 δισεκ. αναβαλλόμενο φόρο. 
Από το 2016 όλα αυτά αλλάζουν προς το χειρότερο για τις τράπεζες. 


Αν μια τράπεζα εμφανίσει ζημίες το 2016 ας υποθέσουμε 300 εκατ ευρώ αυτά τα 300 εκατ δεν θα μετατραπούν σε αναβαλλόμενο φόρο DTA – DTC αλλά θα συμβεί το εξής μοιραίο.
Τα 300 εκατ θα αφαιρεθούν από τα κεφάλαια και η τράπεζα είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να εκδώσει μετοχές που να αντιστοιχούν σε 300 εκατ υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
Σε αυτή την περίπτωση το ΤΧΣ θα αυξήσει το ποσοστό του στην τράπεζα και οι ιδιώτες μέτοχοι θα υποστούν αναλογικά dilution – απίσχναση, εξέλιξη άκρως αρνητική και δυσμενής. 
Για να το θέσουμε πολύ απλά. 
Όσες τράπεζες εμφανίσουν ζημίες το 2016 θα υποστούν πολύ μεγάλες συνέπειες, καταστροφικές συνέπειες σε κεφάλαια και στην χρηματιστηριακή τους αξία. 
Αυτός ο κίνδυνος, αυτός ο φόβος αυτός το πρόβλημα υποχρεώνει τις τράπεζες να μεταφέρουν στην χρήση 2015 όλα τα κακώς κείμενα, να εγγράψουν AQR και πάσης φύσεως ζημίες ώστε να βγάλουν με κάθε κόστος και μέσω κέρδη. 


Έτσι εξηγείται γιατί οι ζημίες του 2015 θα είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εκτιμώμενες. 
Με βάση αναθεωρημένες εκτιμήσεις οι ζημίες των ελληνικών τραπεζών στην χρήση 2015 θα ξεπεράσουν τα -8 δισεκ. και οι προβλέψεις θα υπερβούν τα 13 δισεκ. ευρώ. 
Οι τράπεζες αποφάσισαν στην χρήση 2015 να καθαρίσουν τα χαρτοφυλάκια τους, να περάσουν και τις τελευταίες ζημίες και από το 2016 να ξεκινήσουν με…επιθετική μείωση προβλέψεων ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2016. 
Το 2015 στιγματίστηκε προφανώς από τις υψηλές προβλέψεις που διενήργησαν οι τράπεζες λόγω των stress tests και των ζημιών από τα AQR.
Το 2015 είχε εκπλήξεις αν και οι διαφορές μεταξύ προ φόρων και μετά φόρων αποτελέσματα είναι εντυπωσιακές. 
Το 2015 ο αναβαλλόμενος φόρος άγγιξε τα 20 δισεκ. 
Η μάχη του 2016 θα εστιαστεί σε δύο μέτωπα 
1)Στην μεγάλη μείωση των προβλέψεων για πρ

οβληματικά δάνεια, απόρροια του γεγονότος ότι κορυφώνουν τα NPLs στις τράπεζες.
Για το 2016 εκτιμάται ότι οι νέες προβλέψεις θα φθάσουν στα 2,8-3,3 δισεκ. ευρώ για τις 4 συστημικές τράπεζες έναντι προβλέψεων 13 δισεκ. του 2015.  
2)Στόχος είναι να περάσουν σε κέρδη το 2016 με στόχο να αρχίσουν να μειώνουν με ίδια μέσα τον αναβαλλόμενο φόρο. 
Με βάση την στρατηγική των τραπεζών το 2015 και ειδικά το δ΄ τρίμηνο του 2015 οι τράπεζες θα ολοκληρώσουν την εκκαθάριση των NPLs και των ζημιών από τα AQR με στόχο να ξεκινήσουν το α΄ τρίμηνο του 2016 από πολύ χαμηλότερη βάση προβλέψεων. 
Οι χαμηλότερες προβλέψεις και η σταδιακή μείωση των εξόδων από τόκους λόγω της μείωσης του ELA θα φέρει κέρδη το 2016. 
Ο στόχος για 750 - 800 εκατ κέρδη το 2016 από τις ελληνικές τράπεζες μάλλον είναι υλοποιήσιμος. 
Το 2015 φαίνεται ότι κλείνει ένας μακροχρόνιος κύκλος ζημιών στις ελληνικές τράπεζες που σωρευτικά έφθασαν τα 44 δισεκ. ευρώ ζημίες ρεκόρ.

Πορεία αποτελεσμάτων ελληνικών τραπεζών 

 

Τράπεζες 
 
2015 
 
2014
 
2013
 
Προβλέψεις 2015 
 
Εθνική 10/3
 
-2,7 δισ
 
60 εκατ 
 
809 εκατ
 
3,5 δισ
 
Πειραιώς 9/3
 
-2,3 / -2,4 δισ
 
-1,972 δισ
 
2,532 δισ
 
3,3 δισ
 
Eurobank 2/3 
 
-1,18 δισ
 
-1,219 δισ
 
1,154 δισ
 
2,66 δισ
 
Alpha bank 3/3
 
-1,371 δισ
 
-884 εκατ
 
3,252 δισ
 
3,02 δισ
 
Attica bank 
 
-360 εκατ
 
-54 εκατ 
 
-79 εκατ 
 
600 εκατ 
 
Σύνολο 
 
-8,011 δισ
 
-4,069 δισ
 
7,668 δισ
 
13,08 δισ
 

07.03.2016