Πρώτες κινήσεις πώλησης επιχειρηματικών δανείων από τις τράπεζες

Πρώτες κινήσεις πώλησης επιχειρηματικών δανείων από τις τράπεζες

Ούτε μέρα δεν φαίνονται διατεθειμένες να χάσουν οι τράπεζες από τον χρονικό ορίζοντα του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, και δη των επιχειρηματικών.

Χθες η Eurobank ανακοίνωσε τη μεταβίβαση ομολογιακού δανείου της MIG, ύψους 150 εκατ. ευρώ, σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Fortress Investment Group, προχωρώντας στην ουσία στην πρώτη πώληση επιχειρηματικού δανείου. Σε δάνεια της MIG, την ίδια τακτική με τη Eurobankενδέχεται να ακολουθήσει και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ συνολικά οι τράπεζες θα εξετάσουν πωλήσεις επιχειρηματικών δανείων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εγγράψουν ζημίες. 

Στην περίπτωση της Eurobank, η πώληση του ομολογιακού της MIG είναι κεφαλαιακά ουδέτερη, καθώς το δάνειο αγοράστηκε από την Fortress στην αξία που ήταν εγγεγραμμένο στα βιβλία της τράπεζας (δάνειο μείον τις προβλέψεις). Έτσι, χωρίς ζημία, η Eurobank απαλλάσσει σήμερα τον ισολογισμό της από ένα επιχειρηματικό άνοιγμα και κινείται προς την κατεύθυνση εκπλήρωσης των στόχων του SSM. Επιπλέον, η Eurobank θα συνεχίσει να κάνει τη διαχείριση του δανείου έναντι προμήθειας που θα της καταβάλλει η Fortress, η οποία αποκτά το δάνειο και τις εξασφαλίσεις εταιριών της MIG που αφορά. Σημειώνεται ότι το ομολογιακό δάνειο έχει εγγύηση μετοχών, μεταξύ άλλων, της Attica Συμμετοχών και της Vivartia.  

Το μοντέλο του συγκεκριμένου deal συνιστά μία ακόμη μορφή διαχείρισης "κόκκινων" δανείων, πέραν της μεταβίβασης δανείων σε εξειδικευμένες εταιρίες κατά την οποία τα δάνεια δεν βγαίνουν εκτός του ισολογισμού των τραπεζών.  Όπως έχει γράψει το Capital.gr, στις αρχές του 2017 αναμένεται να μεταβιβαστούν προς διαχείριση στην πλατφόρμα της Pillarstone, οι 2 – 3 πρώτες επιχειρήσεις, ενώ οι μεταβιβάσεις δανείων θα ενταθούν από το β΄ εξάμηνο του 2017. 

Μετά τη χορήγηση της πρώτης άδειας διαχείρισης την περασμένη Παρασκευή στην Aktua Hellas, και τις άλλες τέσσερις αιτήσεις αδειοδότησης που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας και αναμένονται μέχρι τα τέλη του έτους, οι κινήσεις στο μέτωπο των "κόκκινων" επιχειρηματικών δανείων θα επιταχυνθούν, καθώς οι τράπεζες ρίχνουν όλο το βάρος στο κομμάτι της διαχείρισης των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. 

Πρόκειται για το "κεφάλαιο" που κρίνεται ως το πιο σημαντικό για την επανεκκίνηση της Οικονομίας, και ειδικότερα για τη δημιουργία συνθηκών μεταστροφής της προς εξαγωγικούς κλάδους, αλλά και για την αποτελεσματικότητα της κατανομής των πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η έμφαση θα δοθεί στον εντοπισμό των επιχειρήσεων με προοπτικές βιωσιμότητας για τις οποίες θα εφαρμοστούν μακροπρόθεσμες λύσεις αναδιάρθρωσης σε συνδυασμό με την προσέλκυση νέων κεφαλαίων.

Στην εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων οι τράπεζες στηρίζουν κατά το ήμισυ και πλέον την επίτευξη του στόχου μείωσης των "κόκκινων" δανείων τους. 

Με τον στόχο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μέχρι τα τέλη του 2019 να προσεγγίζει τα 41 δις. ευρώ, η συμβολή των επιχειρηματικών ανοιγμάτων στην επίτευξη του στόχου υπολογίζεται στο 58% έναντι 22% της συμμετοχής των καταναλωτικών και 21% των στεγαστικών δανείων. Στο 58% του στόχου που ανήκει ως συμβολή στα επιχειρηματικά δάνεια:

- το 26% αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις (πρόκειται για χρηματοδοτικά ανοίγματα προς επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 2,5 εκατ. ευρώ και μικρότερο των 50 εκατ. ευρώ), 
- το 15% πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες (πρόκειται για χρηματοδοτικά ανοίγματα που αφορούν κύκλο εργασιών μικρότερο των 2,5 εκατ. ευρώ).
- το 16% μεγάλες επιχειρήσεις (χρηματοδοτικά ανοίγματα που αφορούν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 50 εκατ. ευρώ), και
- το 1% ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Πέραν της λεόντειας συμβολής τους στην επίτευξη του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών, από την εξυγίανση των επιχειρηματικών χαρτοφυλακίων αναμένεται σε συντριπτικό ποσοστό και η προσδοκία ανάκτησης μετρητών από διευθετήσεις σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. 

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα ποσοστό της τάξεως του 71% (το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 19% για τα στεγαστικά δάνεια και 10% για τα καταναλωτικά) που απαρτίζεται κατά 27% από ανακτήσεις προερχόμενες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά 26% από μεγάλες επιχειρήσεις, κατά 15% από πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και κατά 3% από ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

06.12.2016