Πρωτιά στις αποδόσεις του 2017 πέτυχαν τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ελληνικά κρατικά ομόλογα, λόγω του ράλι που σημείωσαν οι τιμές τους.

Πρωτιά στις αποδόσεις του 2017 πέτυχαν τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ελληνικά κρατικά ομόλογα, λόγω του ράλι που σημείωσαν οι τιμές τους.

Κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς και ειδικά στο δεύτερο εξάμηνο, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων κατέγραψαν σημαντική πτώση, γεγονός που έδωσε ώθηση στις τιμές τους.

Υψηλά κέρδη

 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθούν σημαντικά οι τιμές των μεριδίων των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, που τοποθετούνται κατά κύριο λόγο σε αυτούς τους τίτλους.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, κατά την περυσινή χρονιά οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας πέτυχαν κέρδη έως και 43,22%.

 

Στις πρώτες θέσεις των αποδόσεων βρέθηκαν όσα επενδύουν σε κρατικούς τίτλους, ενώ ακολούθησαν αυτά που τοποθετούνται σε εταιρικά ομόλογα ελληνικών επιχειρήσεων, που είχαν επίσης καλή πορεία.

05.01.2018