Πρόβλεψη για ύφεση στα επίπεδα του 1% το 2016

Πρόβλεψη για ύφεση στα επίπεδα του 1% το 2016

Στα επίπεδα του 1% θα μπορούσε να διαμορφωθεί η ύφεση το 2016 σε μέσα επίπεδα, εκτιμά, η διεύθυνση οικονομικών μελετών της Eurobank, αφού οι αναμενόμενες υφεσιακές πιέσεις στην στην εγχώρια ζήτηση, και ιδίως στην κατανάλωση εξαιτίας της επίπτωσης των δημοσιονομικών μέτρων στα διαθέσιμα εισοδήματα, αντισταθμίζονται μόνο εν μέρει από μία θετική συνεισφορά στο ΑΕΠ του εξωτερικού τομέα, συνολικά.

 Για φέτος αναμένουν συνέχιση της ύφεσης στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ για το σύνολο του τρέχοντος έτους, αναμένουν μείωση του ΑΕΠ κατά 0,3% με 0,15%. Οι συντάκτες της μελέτης σημειώνουν πως η εκτίμηση για το 2016 πρέπει να θεωρηθεί προκαταρκτική δεδομένου ότι η εξειδίκευση των δημοσιονομικών μέτρων δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα και βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν θα απαιτηθούν μέτρα πλέον των ήδη συμφωνηθέντων για την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου του 2016, ενώ υπάρχει σειρά άλλων αβεβαιοτήτων

22/12/2015