Road shows: Τι ρωτούν οι ξένοι επενδυτές για την Ελλάδα

Road shows: Τι ρωτούν οι ξένοι επενδυτές για την Ελλάδα

Φουλ τις μηχανές έχουν ανάψει οι ελληνικές τράπεζες με δυναμική παρουσία στα roadshows κάποια εκ των οποίων ήδη πραγματοποιούνται, ενώ κάποια άλλα θα ακολουθήσουν. Στο Μιλάνο και στο roadshow της UBS μετέχουν τα τραπεζικά στελέχη ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ η βεντάλια των συνεδρίων ανοίγει παραδοσιακά διάπλατα μέσα στον Μάρτιο.

Στις 4 Μαρτίου στο Λονδίνο θα πραγματοποιηθεί το road show της JP Morgan, ενώ ακολουθεί εκείνο της HSBC στις 9 και 10 του επόμενου μήνα στη Νέα Υόρκη.

Ο Μάρτιος ολοκληρώνεται με το σπουδαίο τραπεζικό road show που διοργανώνει στο Λονδίνο κάθε χρόνο η Μorgan Stanley. Το συγκεκριμένο συνέδριο αναμένεται να έχει μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς η ΕΚΤ θα έχει πλήρως καθορίσει τις παραμέτρους με τις οποίες θα διεξάγει τα stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών (οι ελληνικές τράπεζες δεν μετέχουν) και επομένως πολλά ερωτήματα αναμένεται να λάβουν χώρα γύρω από το θέμα αυτό.

Δεδομένο αποτελεί τόσο για τους διεθνείς παίκτες που μετέχουν στα συγκεκριμένα συνέδρια όσο και τους θεσμούς που το διατρανώνουν σε κάθε ευκαιρία, πως οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις καλύτερα ανακεφαλαιοποιημένες και κανένα ζήτημα δεν τίθεται σε σχέση με την κεφαλαιακή τους επάρκεια, όταν οι δείκτες τους κινούνται μεταξύ 18% και 19%.

Τα σημαντικότερα θέματα που θέτουν μετ’ επιτάσεως οι ξένοι επενδυτές δεν είναι άλλα από την πολιτική συγκυρία σε άμεση συνάφεια με την αξιολόγηση, τις εξελίξεις γύρω από τα npl’s (κόκκινα δάνεια), τις απώλειες που παρουσιάζουν οι μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και την πορεία των αναδιαρθρώσεων των τραπεζών, με βάση τα αναθεωρημένα πλάνα τους που έχουν κατατεθεί στον SSM. Σε ό,τι αφορά την πολιτική κρίση που χαρακτηρίζεται εμφανής από τους αναλυτές των funds, τα τραπεζικά στελέχη απαντούν πως αποτελεί μόνιμο εξωγενή παράγοντα την περίοδο της κρίσης λόγω των δύσκολων κοινωνικών παραμέτρων που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ωστόσο εκφράζουν την πεποίθηση πως θα ξεπεραστεί.

Σε ό,τι αφορά τα NPL’s οι ενέργειες σε θεσμικό πλαίσιο ολοκληρώνονται και ήδη αντιμετωπίζονται επιτυχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αποτελεί κομβικό σημείο για πολλές τραπεζικές εξελίξεις, παρατηρούν έγκυροι τραπεζικοί παράγοντες. Οι μετοχές των τραπεζών απέχουν από τις τιμές της αύξησης κεφαλαίου που πρόσφατα πραγματοποίησαν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα κατά 50%-60%.

Και όμως το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί, εκτιμούν χρηματιστηριακοί παράγοντες, ενώ ίδια είναι και η απάντηση που δίδεται προς τα funds που μετέχουν στις παρουσιάσεις ρωτώντας επιτακτικές ερωτήσεις γύρω απ’ αυτό το θέμα. Αλλωστε οι χρηματιστηριακές αγορές αντιμετωπίζουν κλειδωνισμούς στο σύνολό τους το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τις τράπεζες διεθνώς να πιέζονται και αυτές.

Το πέρας της αξιολόγησης είναι το σημείο μηδέν. Κρίνοντας πάντως από τις δηλώσεις τόσο των κοινοτικών παραγόντων (Πιερ Μοσχοβισύ) όσο και των εγχώριων οικονομικών παραγόντων όπως του υπουργού κ. Τσακαλώτου, ασφαλώς συνάγεται το συμπέρασμα πως ο Απρίλιος θεωρείται ορόσημο. Σε ό,τι αφορά τα αναθεωρημένα πλάνα των τραπεζών, αυτά παρακολουθούνται στενά από τον SSM.

Με υψηλούς δείκτες
Δεδομένο αποτελεί τόσο για τους διεθνείς παίκτες που μετέχουν στα συγκεκριμένα συνέδρια όσο και τους θεσμούς που το διατρανώνουν σε κάθε ευκαιρία, πως οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις καλύτερα ανακεφαλαιοποιημένες και κανένα ζήτημα δεν τίθεται σε σχέση με την κεφαλαιακή τους επάρκεια, όταν οι δείκτες τους κινούνται μεταξύ 18% και 19%.

Κομβικό σημείο
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αποτελεί κομβικό σημείο για πολλές τραπεζικές εξελίξεις, παρατηρούν έγκυροι τραπεζικοί παράγοντες. Οι μετοχές των τραπεζών απέχουν από τις τιμές της αύξησης κεφαλαίου που πρόσφατα πραγματοποίησαν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα κατά 50%-60%. Και όμως το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί, εκτιμούν χρηματιστηριακοί παράγοντες, ενώ ίδια είναι και η απάντηση που δίδεται προς τα funds που μετέχουν στις παρουσιάσεις

19.02.2016