Σχέδια σε περίπτωση πτώχευσης ζητούν οι Βρυξέλλες από τις ελληνικές τράπεζες

Σχέδια σε περίπτωση πτώχευσης ζητούν οι Βρυξέλλες από τις ελληνικές τράπεζες

Σχέδια δράσης, τα οποία θα μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα σε περίπτωση πτώχευσης, πρόκειται να ζητήσει ο SRM από τις ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης των ευρωπαϊκών τραπεζών θα ζητήσει άμεσα αναλυτικά στοιχεία από τις ελληνικές τράπεζες για τις ίδιες και τις θυγατρικές τους, καθώς επίσης και σχέδιο δράσης για την περίπτωση πτώχευσης. Η πρόθεση του SRM έχει διαμηνυθεί στις τράπεζες από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, το action plan που έχει ζητηθεί θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, ακόμη και στο διάστημα που μία τράπεζα φαίνεται πως οδεύει σε πτώχευση. 

Το "εσπευσμένο" του αιτήματος του SRM έχει να κάνει με την αυξημένη μεταβλητότητα και τις αναταραχές που παρουσιάζει το διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, απειλώντας τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πέραν αυτού, η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπη με πολλά ανοιχτά "μέτωπα", τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της Οικονομίας και των τραπεζών. Εξωτερικό περιβάλλον και εσωτερικές εκκρεμότητες, με μείζονα την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τις τράπεζες, πλήττοντας τη λογιστική αξία των χαρτοφυλακίων τους σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, δημιουργώντας ζημίες απομείωσης από απαιτήσεις έναντι του ελληνικού Δημοσίου, ακυρώνοντας τη δυνατότητα να αντλούν κεφάλαια για την κάλυψη των ελάχιστων εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασής τους σε ρευστότητα. 

Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη στενή διασύνδεση Δημοσίου και τραπεζών, έχουν επισημανθεί ήδη από την ΕΚΤ στην περίπτωση της ελληνικής κρίσης, η οποία από δημοσιονομική έγινε και τραπεζική. Πρόσφατα, όπως αποκάλυψε το Capital.gr, ο SSM έθεσε "απαγορευτικό" στην αναχρηματοδότηση ομολόγων ΔΕΚΟ από τις τράπεζες και πλέον οποιοδήποτε αίτημα για αγορές ομολόγων δημόσιων οργανισμών θα πρέπει να εγκρίνεται από το Γενικό Συμβούλιο του SSM. 

Σημειώνεται ότι η επιφυλακή είναι αυξημένη από πλευράς πανευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, αλλά και του SRM, δεδομένου ότι από 1/1/2016 ισχύει η οδηγία BRRD, με βάση την οποία, οι μέτοχοι, οι ομολογιούχοι και οι καταθέτες των τραπεζών και όχι πλέον οι φορολογούμενοι, επιβαρύνονται με τη διάσωση των τραπεζών.

Οι κοινοί κανονισμοί, το κοινό σύστημα εποπτείας και ο κοινός μηχανισμός εκκαθάρισης για τις 6.000 τράπεζες της Ευρωζώνης ψηφίστηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2014 με τρία νομοσχέδια: α) για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης τραπεζών (SRM), β) για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) και γ) για την προστασία των καταθέσεων έως 100.000 ευρώ. Μετά την υιοθέτηση του ευρώ, οι συγκεκριμένες αποφάσεις για την τραπεζική ενοποίηση συνιστούν ένα από τα μεγαλύτερα βήματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το οποίο μένει, πάντως, να επισφραγιστεί από την εφαρμογή κοινού συστήματος εγγύησης καταθέσεων.

Σημειώνεται ότι από χθες η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) ξεκίνησε τα τεστ αντοχής των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι εποπτικές αρχές δήλωσαν ότι το 2016 θα εξεταστούν 53 τράπεζες, εκ των οποίων 39 της ευρωζώνης, ενώ δεν θα συμμετάσχει καμία ελληνική, καθώς ανακεφαλαιοποιήθηκαν πριν από τρεις μήνες.

25.02.2016