Σε buy αναβαθμίζει τη σύσταση των ελληνικών τραπεζών η Citigroup - Υποχωρεί ο πολιτικός κίνδυνος

Σε buy αναβαθμίζει τη σύσταση των ελληνικών τραπεζών η Citigroup - Υποχωρεί ο πολιτικός κίνδυνος
Οι τιμές στόχοι διαμορφώνονται στα 2,50 ευρώ για την Alpha Bank, στα 0,30 ευρώ για την Πειραιώς, στα 0,95 ευρώ για την Eurobank και στα 0,30 ευρώ για την Εθνική
Σε buy (αγορά) αναβαθμίζει τη σύσταση των ελληνικών τραπεζών η Citigroup, εκτιμώντας ότι οι θετικοί καταλύτες θα υπερ-αντισταθμίσουν τους κινδύνους που υπάρχουν για τις προοπτικές του κλάδου. 
Ειδικότερα, στη σημερινή 44σέλιδη ανάλυσή της για τις ελληνικές τράπεζες, με τίτλο "Falling Political Risks, Upgrade Sector to Buy" (Υποχωρεί το πολιτικό ρίσκο, αναβάθμιση σε αγορά), που σας παρουσιάζει το bankingnews.gr, η Citigroup διαπιστώνει τρεις θετικούς καταλύτες:
1) Ορατότητα για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων (μετά και τις ανακοινώσεις των στόχων από την Τράπεζα της Ελλάδος)
2) Πτώση στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
3) Ελκυστική αποτίμηση, παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του Νοεμβρίου ο κλάδος έχει σημειώσει κέρδη άνω του 30%. 
Ωστόσο, η Citigroup δεν παραλείπει να επισημάνει και τους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τον ελληνικό κλάδο. 
Ειδικότερα:

1) Πτώση στα περιθώρια κέρδους
2) Απώλειες στα μεσοπρόθεσμα υψηλά δάνεια
3) Αβεβαιότητες γύρω από την οικονομία και την πολιτική σταθερότητα
Σύμφωνα με τη Citigroup, ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες οι Alpha Bank και Εθνική θεωρούνται "αμυντικοί τίτλοι" έναντι σε κάθε οικονομικό και πολιτικό σοκ, εξαιτίας της καλύτερης κεφαλαιακής διάρθρωσης και των προβλέψεων. 
Η Πειραιώς έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες ανόδου, ενώ o δείκτης CET 1 της Eurobank είναι χαμηλότερος από τον υπόλοιπο κλάδο. 
Οι τιμές στόχοι διαμορφώνονται στα 2,50 ευρώ για την Alpha Bank, στα 0,30 ευρώ για την Πειραιώς, στα 0,95 ευρώ για την Eurobank και στα 0,30 ευρώ για την Εθνική.
Θετικές πολιτικές εξελίξεις

Στο πρόσφατο Eurogroup της 5ης Δεεμβρίου υπήρξε θετική πρόοδος  για τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος προσαρμογής. 
Ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 1,75% του ΑΕΠ συμφωνήθηκε. 
Η τεχνική συμφωνία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% το 2018, καθώς και μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και την άρση των εμποδίων για τις επενδύσεις.
Το Eurogroup συζήτησε επίσης σχετικά με τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα. 

Αναλυτικά:
-Εξομάλυνση της αποπληρωμής του χρέους που αυξάνεται σε 32 έτη για αποπληρωμή. Οι δόσεις θα είναι πιο μικρές.
-Μείωση των επιτοκίων. Θα υπάρξει μία εξ αρχής δαπάνη αλλά αυτό σε βάθος χρόνου θα έχει εξοικονόμηση.
-Διεύρυνση του χρόνου ωρίμανσης των ομολόγων.
Αυτές οι θετικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης των 10ετών ελληνικών ομολόγων από το 8,5% στο τέλος του Νοεμβρίου στο 6,5% σήμερα. 
Με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η ΕΚΤ θα μπορούσε να αρχίσει να αγοράζει ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οδηγώντας σε περαιτέρω μείωση των αποδόσεων των ομολόγων.
Θεμελιωδώς, οι χαμηλότερες αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα θα μπορούσαν να είναι σημαντικό όφελος για τις ελληνικές τράπεζες. 

Και αυτό με δύο τρόπους:
1) Κεφαλαιακό όφελος από την αύξηση των τιμών των ελληνικών ομολόγων. 
Κάθε τράπεζα έχει 1,9-3,6 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων, γεγονός που μεταφράζεται σε όφελος 100-180 εκατ. ευρώ για κάθε αύξηση 5% στην τιμή.
2) Μείωση του κόστους κεφαλαίου.
Η Citigroup, στο μοντέλο αποτίμησης χρησιμοποιεί δείκτη CoE (cost of equity) 14%, υπό την υπόθεση ότι η απόδοση των ελληνικών ομολόγων θα είναι 7% και το risk premium στο 7%
 
08.12.2016