Σε προσφορές ανταλλαγής στους ομολογιούχους έως 880 εκατ προχωράει η Eurobank - Ημερομηνία αποδοχής έως τις 11/11

Σε προσφορές ανταλλαγής στους ομολογιούχους έως 880 εκατ προχωράει η Eurobank - Ημερομηνία αποδοχής έως τις 11/11
Στα 880 εκατ η προσφορά ανταλλαγής των ομολογιακών της Eurobank
Σε προσφορά ανταλλαγής στους ομολοχιούχους της προχωράει και η Eurobank στο πλαίσιο ενίσχυσης των ιδίων της κεφαλαίων ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης. 

Η Eurobank υποβάλλει δημόσιες προτάσεις εισφέρεοντας μετρητά, μετοχές ή συνδυασμό και των δύο εναλλακτικών επιτολών στους κατόχους ομολογιακών πάσης φύσεως μειωμένης εξασφάλισης, MTN κοινών ομολογιακών.
Η τράπεζα θα δέχεται προσφορές έως τις 11 Νοεμβρίου.

Η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η 13η Νοεμβρίου ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις εκτιμώνται στις 16 Νοεμβρίου. 
Σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την διαδικασία ανταλλαγής θα παραδοθούν στους δικαιούχους στις 25 Νοεμβρίου. 

Οι προτάσεις της Eurobank είναι προαιρετικές αλλά πρακτικά μπορούν να μετατραπούν σε υποχρεωτικές καθώς ελλοχεύει από την 1η Ιανουαρίου του 2016 η ενεργοποίηση του υποχρεωτικού bail in της υποχρεωτικής μετατροπής των ομολογιακών σε μετοχές ή των καταθέσεων άνω των 100 χιλιάδων ευρώ. 
Το συνολικό ποσό των ομολογαικών που εμπλέκονται στην διαδικασία ανταλλαγής φθάνουν τα 880 εκατ ευρώ