Σταθερή βελτίωση - Στα 32-35 εκατ τα κέρδη της Eurobank στο α΄ τρίμ. 2017, πιάνει στόχους NPLs

Σταθερή βελτίωση - Στα 32-35 εκατ τα κέρδη της Eurobank στο α΄ τρίμ. 2017, πιάνει στόχους NPLs
Οι τράπεζες έχουν κρατήσει ορισμένα αποθέματα ωραιοποίησης τα οποία θα καταστούν πιο εμφανή στα επόμενα τρίμηνα του 2017.
Στα 32 με 35 εκατ ευρώ αναμένεται να διαμορφωθούν τα καθαρά κέρδη της Eurobank στο α΄ τρίμηνο του 2017 σε σχέση με τα 60 εκατ ευρώ κέρδη στο α΄ τρίμηνο του 2016 καταγράφοντας πτώση περίπου -41%.
Στο α΄ τρίμηνο του 2016 η Eurobank εμφάνισε σημαντικά έκτακτα κέρδη τα οποία δεν επαναλαμβάνονται στο α΄ τρίμηνο του 2017. 
Οι επιδόσεις στο α΄ τρίμηνο του 2017 αντικατοπτρίζουν με πιο σαφή τρόπο την εικόνα της Eurobank που παραμένει σταθερά κερδοφόρος ενώ θα πετύχει τους στόχους για τα NPEs το 2017 μετά βεβαιότητας και βάση υποψηφιότητα…για τις καλύτερες επιδόσεις και στο 2017. 
Παρ΄ ότι στο α΄ τρίμηνο του 2017 κυριάρχησε η αβεβαιότητα για την έκβαση των διαπραγματεύσεων στην αξιολόγηση, οδηγώντας σε μείωση καταθέσεων και αύξηση των NPLs οι τράπεζες συνεχίζουν να επιτυγχάνουν σχετικά αξιοπρεπείς επιδόσεις τηρουμένων των αναλογιών. 
Υπήρχε η εκτίμηση ότι στο α΄ τρίμηνο του 2017 οι τράπεζες θα εμφανίσουν ζημίες τις οποίες θα αναπληρώσουν στα επόμενα τρίμηνα αλλά διαφαίνεται ότι οι τράπεζες παρά την πίεση τα πήγαν καλύτερα. 

Στο α΄ τρίμηνο του 2016 οι τράπεζες σημείωσαν κέρδη 46,8 εκατ και στο α΄ τρίμηνο του 2017 θα καταγράψουν κέρδη 79 εκατ χωρίς να περιλαμβάνονται τα έκτακτα έσοδα. 
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι 
1)Η Eurobank συνεχίζει να επιτυγχάνει αξιοπρεπή κέρδη 32 με 35 εκατ ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2017 σε σχέση με τα 60 εκατ του α΄ τριμήνου του 2016. 
2)Ασκήθηκε πίεση στα αποτελέσματα λόγω της αύξησης των NPLs στο α΄ τρίμηνο του 2017, τάση που ωστόσο άλλαξε προς το θετικότερο στο β΄ τρίμηνο του 2017. 
3)Οι καταθέσεις έχουν σταθεροποιηθεί αλλά αυτό που καταγράφεται και είναι αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση για επιστροφή καταθέσεων στις τράπεζες. 
Οι καταθέσεις δεν υποχωρούν άλλο, οι πιέσεις έχουν εκτονωθεί αλλά δεν υπάρχει διάθεση επιστροφής στις τράπεζες. 
4)Οι τράπεζες επιτυγχάνουν τους στόχους για τα NPLs στο α΄ τρίμηνο του 2017 και η γενική εκτίμηση είναι ότι θα πετύχουν τους οικονομικούς στόχους για την μείωση των NPLs και NPΕs όλες οι τράπεζες. 
5)Οι τράπεζες έχουν κρατήσει ορισμένα αποθέματα ωραιοποίησης τα οποία θα καταστούν πιο εμφανή στα επόμενα τρίμηνα του 2017.
 
17.05.2017