Στην ευχέρεια των τραπεζών το ύψος των ΑΜΚ!

Στην ευχέρεια των τραπεζών το ύψος των ΑΜΚ!

Το νέο τοπίο μετά την υπαναχώρηση της DG Comp. Μίνιμουμ ποσό της ΑΜΚ οι ανάγκες του βασικού σεναρίου. Μετά την ιδιωτική τοποθέτηση θα ανακοινωθούν οι ακριβείς όροι υποχρεωτικής μετατροπής για junior και senior τίτλους. Οι λεπτομέρειες για προνομιούχες.

Στην ευχέρεια των τραπεζών αφήνει η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) το που θα μπει ο πήχης των αυξήσεων κεφαλαίου, ορίζοντας ως ελάχιστο ύψος μόνο την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών, που προκύπτουν από το βασικό σενάριο και την αξιολόγηση ποιότητας ενεργητικού, ώστε να αποφευχθεί η υπαγωγή σε εξυγίανση.

Η DG Comp έκανε πίσω από την απαίτησή της να αφορούν οι αυξήσεις κεφαλαίου στο σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών, αντιλαμβανόμενη τις τεχνικές δυσκολίες που θα προκαλούσε. Την ίδια στιγμή, όμως, δεν δέχθηκε το αίτημα –κάποιων- τραπεζών να θέσει η ίδια ελάχιστο ποσοστό κάλυψης του δυσμενούς σεναρίου, μέσω των ΑΜΚ.

Έτσι, δια της τεθλασμένης οι διοικήσεις των τραπεζών αποκτούν την – μη επιθυμητή – ευχέρεια να αποφασίσουν οι ίδιες πόσα κεφάλαια θα επιδιώξουν να αντλήσουν από τους ιδιώτες, πέραν του ελάχιστου πήχη που θέτει το βασικό σενάριο.

Πρακτικά, με βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί, το ΔΣ της κάθε τράπεζας θα αποφασίσει το ύψος της ιδιωτικής τοποθέτησης, έχοντας εν γνώσει του, είτε τα αποτελέσματα, είτε μια καλή εικόνα για την πορεία της προαιρετικής δημόσιας προσφοράς προς τους κατόχους υβριδικών τίτλων και ομολόγων μειωμένης και υψηλής διαβάθμισης.

Από τις δύο παραπάνω «δεξαμενές» θα συγκεντρωθεί εν πολλοίς το συντριπτικό μέρος των ιδιωτικών κεφαλαίων. Θεωρητικά οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν και δημόσιες προσφορές μετοχών στο εγχώριο επενδυτικό κοινό, κίνηση, όμως, που λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων και της εκτίμησης για χαμηλή ανταπόκριση δεν αναμένεται να εφαρμοσθεί ευρέως.

Αν από την ιδιωτική τοποθέτηση και την οικειοθελή ανταλλαγή η τράπεζα συγκεντρώσει το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών, δεν ενεργοποιείται υποχρεωτική μετατροπή των junior και senior τίτλων σε μετοχές. Το ίδιο ισχύει και για τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου.

Στην περίπτωση που η τράπεζα καλύψει από ιδιώτες τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου και μέρος των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς, οι εναπομείνασες ομολογίες μειωμένης ή υψηλής διαβάθμισης, οι προνομιούχες μετοχές και τα υβριδικά μετατρέπονται υποχρεωτικά σε νέες μετοχές.

Η μετατροπή θα γίνει σε discount σε σχέση με την ονομαστική αξία το ακριβές ύψος του οποίου θα το ορίσει απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της ΤτΕ ΕΛΛ +3,63% μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειας συγκέντρωσης ιδιωτικών κεφαλαίων!

Με δεδομένο δε, ότι θα πάρουν νέες μετοχές στην τιμή διάθεσης της ΑΜΚ, η ευθύνη βαραίνει τις διοικήσεις των τραπεζών, οι οποίες ενδέχεται να κληθούν να αποδείξουν ότι έκαναν το παν για την συγκέντρωση των κεφαλαιακών αναγκών πριν οδηγηθούν στην ενεργοποίηση της υποχρεωτικής μετατροπής.

Οι προνομιούχες του Δημοσίου συμπεριλαμβάνονται επίσης στο burden sharing και μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές αν μια τράπεζα δεν συγκεντρώσει το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών από ιδιώτες. Με δεδομένο, όμως, ότι έχουν συνυπολογισθεί στο stress test ως Common Equity Tier I, η μετατροπή με «κούρεμα» επί της ονομαστικής αξίας θα είναι κεφαλαιακά ουδέτερη.

Το δε Δημόσιο θεωρητικά θα χάσει μεν μέρος της ονομαστικής αξίας ( σ.σ περίπου το 50%) αλλά θα πάρει πολύ περισσότερες κοινές μετοχές, λόγω των χαμηλών τιμών στις οποίες θα διενεργηθούν, όπως όλα δείχνουν, οι αυξήσεις κεφαλαίου από αυτές που θα έπαιρνε αν η μετατροπή διενεργούνταν με μέση τιμή 12μήνου ( σ.σ η προβλεπόμενη από το νόμο Αλογοσκούφη).

Με την μετατροπή των προνομιούχων σε κοινές το ΤΧΣ θα αυξήσει το ποσοστό του κατά περίπου 20% στην Εθνική και κατά 25% στην Eurobank, στην περίπτωση βέβαια που ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του burden sharing.