Στην Pillarstone Greece η τρίτη άδεια για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Στην Pillarstone Greece η τρίτη άδεια για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Η πρώτη άδεια είχε δοθεί τέλη του 2016 στην Aktua Hellas, στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 45% η Alpha Bank και με 55% η ισπανική Aktua
Η Pillarstone Greece πήρε και επισήμως την τρίτη άδεια διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σύμφωνα με την απόφαση της 2ας Μαΐου 2017 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πρώτη άδεια είχε δοθεί τέλη του 2016 στην Aktua Hellas, στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 45% η Alpha Bank και με 55% η ισπανική Aktua. 
Η δεύτερη άδεια διαχείρισης κόκκινων δανείων πήγε στην Eurobank για την εταιρεία FPS, που είναι η μετεξέλιξη των εταιρειών που είχε ο όμιλος για την διαχείριση οφειλών και την ενημέρωση των δανειοληπτών. 
Στα της Pillarstone, η εταιρεία αποτελεί θυγατρική του fund ΚΚR και σε αυτήν θα μεταφερθούν 1,2 δισ. ευρώ «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων.
Το παραπάνω χαρτοφυλάκιο προέρχεται ισομερώς από τις Alpha Bank και Eurobank.
Να σημειωθεί πως έξι funds είχαν καταθέσει αίτηση για τις συνολικά τέσσερις άδειες διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 
10.05.2017