Στο 50% η πιθανότητα αναβάθμισης κατά 1 βαθμίδα της Ελλάδος σε Caa2 από Moody’s 26/2

Στο 50% η πιθανότητα αναβάθμισης κατά 1 βαθμίδα της Ελλάδος σε Caa2 από Moody’s 26/2
Για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, για να μην θεωρούνται σκουπίδια τα ελληνικά ομόλογα (junk bond) θα πρέπει από την Moody’s να αναβαθμιστεί η Ελλάδα κατά 9 κλίμακες….
Πιθανή είναι μια αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην κλίμακα Caa2 από Caa3 από τον αμερικανικό οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody’s.
Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι 50% είναι πιθανότητες για αναβάθμιση κατά 1 κλίμακα το μέγιστο και 50% να μην αλλάξει την τρέχουσα βαθμολογία στο Caa3. 
Η Moody’s είχε βαθμολογήσει την ελληνική οικονομία στην κλίμακα Caa3 δηλαδή δύο βαθμίδες πλην την χρεοκοπία C τον Σεπτέμβριο του 2015 ενώ διατηρεί την χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ των 3 μεγαλύτερων οίκων πιστοληπτικής ικανότητας. 

Με βάση την Fitch η Ελλάδα βαθμολογείται στην κλίμακα CCC μια κλίμακα υψηλότερα από την αντίστοιχη της Moody’s.
Με βάση την Standard and Poor’s η Ελλάδα βαθμολογείται στην κλίμακα B- δηλαδή 3 κλίμακες υψηλότερα από την αντίστοιχη της Moody’s.
Η αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών στις 19 Φεβρουαρίου του 2016 στην κλίμακα Ca ήταν πολύ συντηρητική – όπως μας έχει συνηθίσει η Moody’s -.
Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι παραδοσιακά η Moody’s διατηρεί την χαμηλότερη βαθμολογία και πραγματοποιεί τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις για την οικονομία της Ελλάδος. 
Για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, για να μην θεωρούνται σκουπίδια τα ελληνικά ομόλογα (junk bond) θα πρέπει από την Moody’s να αναβαθμιστεί η Ελλάδα κατά 9 κλίμακες….
Έχουμε ακόμη δρόμο λοιπόν.
H ένταξη της Ελλάδος στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης εκτιμάται ότι θα φέρει την βαθμολογία στην κλίμακα έως Β1 ή Ba3 σε ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο.
 
22.02.2016