Στο μετοχικό κεφάλαιο της Insybio συμμετέχει η Εθνική, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Insybio συμμετέχει η Εθνική, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Tο πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής περιλαμβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης
Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Insybio που δραστηριοποιείται στον κλάδο της βιοπληροφορικής και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της προσωποιημένης Ιατρικής, συμμετέχει η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η InSyBio επικεντρώνεται στον εντοπισμό κομβικών και προγνωστικών βιοδεικτών σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης ασθενειών με την χρήση προχωρημένων εργαλείων μετά-ανάλυσης βιολογικών και ιατρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας. 

Κάθε εντοπισμός τέτοιων βιοδεικτών επιταχύνει τόσο την πρόγνωση όσο και την έρευνα για ανακάλυψη νέων φαρμάκων στην Ιατρική. 
Σήμερα, η αγορά των εργαλείων και των υπηρεσιών δεδομένων βιοπληροφορικής μεγάλου όγκου είναι μια από τις πιο ταχύτατα αναπτυσσόμενες παγκοσμίως με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης άνω του 15%.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας (www.nbg.gr/nbgseeds), περιλαμβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης. 
Πέρα από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των προτάσεων μέσα από τον ετήσιο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, έμφαση δίνεται στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων που έχουν διακριθεί. 

Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον ΣΕΒ επιλεγμένες προτάσεις παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας, λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα της Amazon και της Microsoft, ενώ θα τους παρασχεθούν υπηρεσίες incubation σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και τον incubator 1776 με έδρα τις Η.Π.Α. 
Επίσης, για την οικονομική στήριξη εταιρειών, προβλέπονται στοχευμένες δράσεις δανεισμού και συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και δράσεις καθοδήγησης και δικτύωσης σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και την Endeavor Greece.

Το βασικό προϊόν της InSyBio είναι το InSyBio Suite το οποίο είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα με εργαλεία για τη διαχείριση, ασφαλή αποθήκευση και ανάλυση βιολογικών δεδομένων (-omics data) με σκοπό τη διευκόλυνση των ερευνητών στον εντοπισμό και την ερμηνεία βιοδεικτών. 
Τα προϊόντα της InSyBio είναι χρήσιμα σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εξατομικευμένης πρόγνωσης και διάγνωσης, σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε ερευνητικά εργαστήρια Πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων αλλά και σε εταιρείες από το χώρο της αγροβιοτεχνολογίας.
Η ομάδα της InSyBio αποτελείται από πέντε επιστήμονες με ισχυρό υπόβαθρο στη βιοπληροφορική, τις τεχνολογίες πληροφορικής και τη διοίκηση επιχειρήσεων καθώς και μία επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από δύο μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.