Στοιχεία για οφειλέτες άνω του 1 εκατ. ευρώ ζητά η ΤτΕ

Στοιχεία για οφειλέτες άνω του 1 εκατ. ευρώ ζητά η ΤτΕ

Αναλυτικά στοιχεία ανά τρίμηνο για τους μεγάλους οφειλέτες, και συγκεκριμένα αυτούς που η οφειλή τους υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ, καλούνται να υποβάλουν στην ΤτΕ οι τράπεζες, σύμφωνα με Πράξη του Διοικητή της ΤτΕ Γ. Στουρνάρα. Tα δάνεια αυτά είναι γνωστά στην ΤτΕ όχι όμως στο βάθος της ανάλυσης που τώρα η συγκεκριμένη πράξη το ζητάει για λόγους στατιστικούς, όπως αναφέρει. Ας σημειωθεί πάντως πως κατά τη διάρκεια των stress tests η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει όλη τη βάση δανείων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με την πράξη εκτός από τις τράπεζες (συμπεριλαμβανομένων αυτών που λειτουργούν στην Ελλάδα, αλλά έχουν έδρα στο εξωτερικό) και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα συγκεκριμένα στοιχεία μεγάλων οφειλετών τους καλούνται να υποβάλουν επίσης στην ΤτΕ, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και εταιρείες παροχής πιστώσεων.

 

Η απόφαση αφορά τα στοιχεία από το α΄ τρίμηνο του 2017, ενώ θα υποβάλλονται σε ενοποιημένη βάση, εφόσον το ίδρυμα υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία. Αυτό σημαίνει ότι το όριο του 1 εκατ. ευρώ ορίζεται ως το σύνολο των ανοιγμάτων του οφειλέτη προς το ίδρυμα και προς όλες τις θυγατρικές του επιχειρήσεις.

Μεταξύ των στοιχείων, που θα πρέπει να γνωστοποιούν οι τράπεζες, είναι και οι εξασφαλίσεις των δανείων αυτών των μεγάλων οφειλετών. Από τη γνωστοποίηση εξαιρούνται η κεντρική κυβέρνηση, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι εξωτερικού.

Στην περίπτωση που τα ιδρύματα δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό μέσω υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών, υποβάλλουν αναλυτικά τις επιμέρους οφειλές πελατών, φυσικών ή νομικών προσώπων σε επίπεδο ομάδας συνδεδεμένων πελατών, οι οποίοι είναι κάτοικοι εξωτερικού ή έχουν έδρα στο εξωτερικό και αποκλειστική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εφόσον το συνολικό ύψος οφειλής ανά οφειλέτη υπερβαίνει το 2% του συνολικού ενεργητικού της μονάδας εξωτερικού.

 

17.01.2017