Στρατηγική απόφαση να συμμετάσχει και στις 4 ελληνικές τράπεζες η EBRD με 350 εκατ στις ΑΜΚ – Δίνει ψήφο εμπιστοσύνης

Στρατηγική απόφαση να συμμετάσχει και στις 4 ελληνικές τράπεζες η EBRD με 350 εκατ στις ΑΜΚ – Δίνει ψήφο εμπιστοσύνης
H EBRD θέλει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης συνολικά στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος 
Μια στρατηγική απόφαση έχει λάβει η EBRD η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να στηρίξει τις αυξήσεις κεφαλαίου και των 4 συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα επενδύοντας συνολικά 300-350 εκατ ή 87 εκατ σε κάθε τράπεζα ή λίγο περισσότερα στην Eurobank…. 
 
Η EBRD είχε σχεδιάσει να επενδύσει 250 εκατ στην Eurobank και με 50 εκατ στην Παγκήτρια Συνεταιριστική Τράπεζα. 
Ωστόσο με βάση πληροφορίες τελικώς αποφασίστηκε να αποσύρει το ενδιαφέρον της από την Παγκήτρια τράπεζα καθώς υπήρχαν διαφορές στις τιμές και σε άλλα ζητήματα και η EBRD θα συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου και των 4 συστημικών τραπεζών. 
Με αυτό τον τρόπο η EBRD θέλει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης συνολικά στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος και να περάσει το μήνυμα ότι μέσω των τραπεζών θα στηρίξει την εθνική οικονομία στην προσπάθεια ανάκαμψης. 
 
Οι πληροφορίες από το μέτωπο των αυξήσεων κεφαλαίου είναι ενθαρρυντικές. 
Και οι 4 τράπεζες καλύπτουν τις αυξήσεις κεφαλαίου και τα νέα δεδομένα είναι τα εξής. 
 
Η Eurobank βρίσκεται κοντά στο να συγκεντρώσει τα 2,1 δισεκ. με βάση πληροφορίες και δεν θα κάνει δεκτές τις προσφορές ανταλλαγής των ομολογιούχων της σε αυτή την περίοπτωση. 
Τα ομολογιακά δεν θα εμπλακούν στην ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank.
Το ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου είναι πολύ μεγάλο. 
Ο σχεδιασμός είναι το book building να ξεκινήσει κατά τις 18 Νοεμβρίου. 
Το ΤΧΣ θα υποχωρήσει στο 7% και οι ιδιώτες θα εκτιναχθούν στο 93%. 
 
Πολύ θετικά νέα και από το μέτωπο της Alpha bank καθώς το ποσό που φαίνεται ότι συγκεντρώνει η τράπεζα φθάνει τα 1,8 δισεκ. και περίπου 300-400 εκατ θα προέρθουν από τα ομολογιακά. 
Ο στόχος είναι να βρεθούν και τα 2,743 δισεκ. και υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η Alpha bank να είναι η δεύτερη τράπεζα που θα καλύψει και το δυσμενές σενάριο. 
Σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό του ΤΧΣ θα υποχωρήσει στο 24% θα πρόκειται για μια επιθετική ανακεφαλαιοποίηση. 
 
Η Πειραιώς έχει διασφαλίσει περίπου 1,7 με 1,8 δισεκ. με ελάχιστο στόχο 1,5 δισεκ. 
Η διοίκηση της τράπεζας θεωρεί ότι θα είναι επιτυχής η διαδικασία κάλυψης του βασικού σεναρίου στα stress tests. 
 
Η Εθνική τράπεζα θα υλοποιήσει ΑΜΚ 1 δισεκ. και θα μεταφέρει για το 2016 την πώληση μέρους της Finansbank.
Η Εθνική θα συγκεντρώσει 800 εκατ με 1 δισεκ. από ΑΜΚ και περίπου 500-700 εκατ από τα ομολογιακά μέσω της προσφοράς ανταλλαγής. 
Οπότε έχοντας καλύψει το βασικό σενάριο, σε επόμενο χρόνο θα λάβει μέτρα μείωσης των cocos ή αποπληρωμής των μετατρέψιμων ομολόγων.