Στρατηγική επιθετικής εξυγίανσης για την Πειραιώς το 2015 – Ζημίες λόγω προβλέψεων

Στρατηγική επιθετικής εξυγίανσης για την Πειραιώς το 2015 – Ζημίες λόγω προβλέψεων
Στόχος είναι να μην μεταφερθούν ζημίες ή προβλέψεις για το 2016, το 2015 θα πρέπει να έχουν πλήρως καθαρίσει τα χαρτοφυλάκια.
Στρατηγική επιθετικής εξυγίανσης υιοθετεί η διοίκηση της Πειραιώς με στόχο να μεταφέρει στην χρήση 2015 όλα τις ζημίες λόγω προβληματικών δανείων. 
Το διοικητικό συμβούλιο που συνεδριάζει σήμερα 9 Μαρτίου του 2016 της Πειραιώς για να εγκρίνει τα αποτελέσματα χρήσης 2015 θα εστιαστεί στην λογική της εξυγίανσης. 
Στόχος είναι να μην μεταφερθούν ζημίες ή προβλέψεις για το 2016, το 2015 θα πρέπει να έχουν πλήρως καθαρίσει τα χαρτοφυλάκια. 
Η Πειραιώς εμφάνισε στο 9μηνο του 2015 ζημίες -635 εκατ και προβλέψεις 2,12 δισεκ. 
Με βάση ενδείξεις θα μπορούσαν οι ζημίες να αυξηθούν επιπλέον 1 δισεκ. στο δ΄ τρίμηνο ώστε το 2016 να ξεκινήσει με τις καλύτερες προδιαγραφές. 
Ούτως ή άλλως το 2015 είναι χαμένη χρονιά για όλες τις τράπεζες. 
Όσον αφορά τις προβλέψεις ίσως ξεπεράσουν τα 2,4 δισεκ. ευρώ.
 
09.03.2016