Συγχωνεύονται όλες οι bad bank με υπό διαχείριση assets 12 δισ τον Ιανουάριο του 2016 – Θα τοποθετηθεί γενικός εκκαθαριστής

Συγχωνεύονται όλες οι bad bank με υπό διαχείριση assets 12 δισ τον Ιανουάριο του 2016 – Θα τοποθετηθεί γενικός εκκαθαριστής
Οι bad bank στην Ελλάδα είναι ο εν λειτουργία μηχανισμός ενεργητικής διαχείρισης NPLs δηλαδή είναι εταιρίες διαχείρισης προβληματικών δανείων.
Συγχωνεύονται όλες οι bad bank στην Ελλάδα άτυπα δημιουργείται μια μεγαλύτερη bad bank που θα διαχειρίζεται 12-12,5 ευρώ τον Ιανουάριο του 2016.
Με βάση τον σχεδιασμό η συγχώνευση δεν θα έχει την μορφή της ενιαίας νομικής οντότητας αλλά όλες οι bad bank της ΑΤΕ, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της Proton bank κ.α. θα ενταχθούν υπό την ομπρέλα ενός γενικού εκκαθαριστή που μάλλον θα είναι εταιρία και θα παραμείνουν επικεφαλής εκκαθαριστές οι υφιστάμενοι εκκαθαριστές των bad bank. 
Οι bad bank στην Ελλάδα είναι ο εν λειτουργία μηχανισμός ενεργητικής διαχείρισης NPLs δηλαδή είναι εταιρίες διαχείρισης προβληματικών δανείων. 
Η πιο αποτελεσματική βάση απόδοσης bad bank που οφείλεται και στα σχετικά καλύτερα assets που διέθετε είναι η bad bank ATE Bank. 
Οι μέχρι τώρα επιδόσεις της bad bank ATE είναι 
-Έχει ανακτήσει 770 εκατ 
- Έχει επιστρέψει 330 εκατ στο ΤΧΣ. 
- Έχει πληρώσει περίπου 95 με 100 εκατ αποζημιώσεις στους εργαζομένους της Αγροτικής 
-Τα υπό διαχείριση assets ήταν 5 δισεκ. και έχουν μειωθεί στα 4,3 δισεκ. 
-Στόχος είναι να ανακτηθούν 1,5 με 2 δισεκ. που αντιστοιχεί το 36% κατά μέσο όρο των προβληματικών δανείων. 

Οι συγχωνεύσεις των bad bank εντάσσονται στην λογική του καλύτερου συντονισμού των κακών τραπεζών αλλά και της πιο ενεργητικής διαχείρισης των προβληματικών δανείων. 
Ο νέος νόμος για την  δημιουργία εταιριών διαχείρισης προβληματικών δανείων έχει λίγες ορθές ιδέες και πολλές στρεβλώσεις που φθάνουν στα όρια του εκτρώματος όπως π.χ. ότι αν ένας δανειολήπτης έχει ένα υγιές και ένα προβληματικό δάνειο μπορούν να μεταβιβαστούν και τα δύο δάνεια στην εταιρία διαχείρισης NPLs
 
15/12/2015