Συνάντηση Ένωσης Τραπεζών με την ΤτΕ για την στοχοθεσία των NPLs σήμερα 22/2/2016

Συνάντηση Ένωσης Τραπεζών με την ΤτΕ για την στοχοθεσία των NPLs σήμερα 22/2/2016

Σήμερα Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνάντηση των ελλήνων τραπεζιτών με την Τράπεζα της Ελλάδος για να καθοριστούν οι στόχοι στην διαδικασία αξιοποίησης των NPLs. 
Συγκεκριμένα έχουν τεθεί 10-12 στόχοι όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν οι τράπεζες και σε τριμηνιαία βάση θα ελέγχονται από την ΤτΕ. 
Στην στοχοθεσία περιλαμβάνονται οι 4 κατηγορίες δανείων, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και στόχοι εσόδων ανά κατηγορία. 
Η ΤτΕ έχει ζητήσει από τις τράπεζες να θέσουν ρεαλιστικούς στόχους και ήδη ορισμένες τράπεζες έχουν προβεί σε αναπροσαρμογές προς τα κάτω.

22.02.2016