Συνεδριάζει σήμερα 4/8 το ΔΣ της Εθνικής για την πώληση της θυγατρικής στη Σερβία - Ο Δημόπουλος νέος πρόεδρος στην ΕΤΕ Ασφαλιστική

Συνεδριάζει σήμερα 4/8 το ΔΣ της Εθνικής για την πώληση της θυγατρικής στη Σερβία - Ο Δημόπουλος νέος πρόεδρος στην ΕΤΕ Ασφαλιστική
Με την ολοκλήρωση της πώλησης της σερβικής θυγατρικής ολοκληρώνεται σχεδόν καθολικά το πλάνο αναδιάρθρωσης
 
Συνεδριάζει σήμερα, 4 Αυγούστου 2017, το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής με αντικείμενο την πώληση της θυγατρικής στη Σερβία. 
Με την ολοκλήρωση της πώλησης της σερβικής θυγατρικής ολοκληρώνεται σχεδόν καθολικά το πλάνο αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας, όπως είχε καθοριστεί από τον SSM και την DG Com.
 
Εν τω μεταξύ ο Δημόπουλος, ο οποίος παρέμεινε τυπικά αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, αποχωρεί και αναλαμβάνει πρόεδρος στην Εθνική Ασφαλιστική, μετά από πρόταση που του έγινε από τον Calamos Investments.
 
04.08.2017
 
 
 
Εν τω μεταξύ ο Δημόπουλος, ο οποίος παρέμεινε τυπικά αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, αποχωρεί και αναλαμβάνει πρόεδρος στην Εθνική Ασφαλιστική, μετά από πρόταση που του έγινε από τον Calamos Investments.Με την ολοκλήρωση της πώλησης της σερβικής θυγατρικής ολοκληρώνεται σχεδόν καθολικά το πλάνο αναδιάρθρωσης
Συνεδριάζει σήμερα, 4 Αυγούστου 2017, το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής με αντικείμενο την πώληση της θυγατρικής στη Σερβία. 
Με την ολοκλήρωση της πώλησης της σερβικής θυγατρικής ολοκληρώνεται σχεδόν καθολικά το πλάνο αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας, όπως είχε καθοριστεί από τον SSM και την DG Com.
Εν τω μεταξύ ο Δημόπουλος, ο οποίος παρέμεινε τυπικά αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, αποχωρεί και αναλαμβάνει πρόεδρος στην Εθνική Ασφαλιστική, μετά από πρόταση που του έγινε από τον Calamos Investments.