Συνέλευση της Δη.Κ.Α.Με

Συνέλευση της Δη.Κ.Α.Με

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 21.01.2017, 18:00, πραγματοποιήθηκε η Συνέλευση της Δη.Κ.Α.Με.


Στην Συνέλευση, αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία:
- εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός και ο απολογισμός δράσης της Δη.Κ.Α.Με. (Δη.Κ.Α.Με – Εθνικής Τράπεζας και Δη.Κ.Α.Με. –Συ.Δα.Π.Τ.Τ.) από το σύνολο των μελών μας
- ανανεώθηκε η θητεία των Συντονιστικών Επιτροπών, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν τα μέλη τους, για την ορθότερη λειτουργία τους και την καλύτερη αντιπροσώπευση των μελών μας.
Ευχαριστούμε τα μέλη μας για την μαζική συμμετοχή τους στις διαδικασίες τόσο της Κίνησης όσο και της Παράταξής μας, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθώς και για την προσφορά τους στον αγώνα μας για ένταξη όλων των ενοικιαζόμενων στο τακτικό προσωπικό και στους Κανονισμούς Εργασίας των Τραπεζών.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Δη. Κ. Α. Με. – Εθνικής Τράπεζας.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Δη.Κ.Α.Με. – Συ.Δα.Π.Τ.Τ.
e-mail: dikameet@gmail.com, dikames@hotmail.com
dikame.wordpress.com

Συνέλευση Δη.Κ.Α.Με..pdf

23.1.2017