Συνεργάσιμοι δανειολήπτες αναζητούν συνεργάσιμες τράπεζες

Συνεργάσιμοι δανειολήπτες αναζητούν συνεργάσιμες τράπεζες

Ανέτοιμες να υιοθετήσουν τις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις για την παροχή βιώσιμων λύσεων στους δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εμφανίζονται ορισμένες τράπεζες.

Ως αποτέλεσμα, δανειολήπτες που δεν ανήκουν στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και προσεγγίζουν οι ίδιοι την τράπεζά τους, αγωνιώντας να φανούν συνεπείς με την αποπληρωμή του δανείου τους, βρίσκουν μπροστά τους μία μη συνεργάσιμη τράπεζα. Και αυτό, καθώς η ρύθμιση που προτείνεται στον δανειολήπτη βασίζεται στην φόρμουλα της επιμήκυνσης του δανείου και όχι σε μία λύση που μπορεί να εγγυηθεί αφενός μία δόση ανεκτή για τον οφειλέτη, αφετέρου μία δόση την οποία η τράπεζα θα μπορεί να εισπράττει με συνέπεια και σε ορίζοντα που δεν θα εκτείνεται στο… άπειρον.

Εν ολίγοις, με βάση τις δραστικές λύσεις που ζητούν για τον χειρισμό των "κόκκινων" δανείων η ΕΚΤ και ο SSM, αλλά και ο διοικητής της ΤτΕ, ο οποίος κάλεσε τις τράπεζες να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμες και βιώσιμες ρυθμίσεις, οι τράπεζες δεν μπορούν να προτείνουν στους πελάτες τους ως μοναδική επιλογή την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου. Τη στιγμή μάλιστα που ο οφειλέτης έχει ένα δάνειο που λήγει π.χ. σε 5 χρόνια, το έχει εξυπηρετήσει με συνέπεια για 10 χρόνια και η τράπεζα τού προτείνει ως ρύθμιση την επέκταση του δανείου στα 25 χρόνια! 

Ανάλογες συμπεριφορές τραπεζών έχουν καταγγελθεί στο Capital.gr, αλλά και στον Τραπεζικό Μεσολαβητή, καθώς υπάρχουν πολλοί δανειολήπτες που κινδυνεύουν να καταγραφούν ως μη συνεργάσιμοι, επειδή η τράπεζα τούς προτείνει μία ανεφάρμοστη ρύθμιση.  

Σημειώνεται ότι στο πλευρό των δανειοληπτών βρίσκεται και στις περιπτώσεις αυτές ο Τραπεζικός Μεσολαβητής.

Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ) προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν και εντάσσεται στο ευρύ φάσμα των εναλλακτικών συστημάτων επίλυσης διαφορών (Alternative Dispute Resolution) που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη την τελευταία εικοσαετία, ως συμπλήρωμα των δικαστικών διαδικασιών, με στόχο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ενιαία Αγορά. 

Όπως αναφέρει στο Capital.gr ο Τραπεζικός Μεσολαβητής Δημήτρης Παυλάκης, ο ΜΤΕΥ εξετάζει με διαφανείς διαδικασίες, δίκαια και αμερόληπτα, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών (καταθέσεις, δάνεια, κάρτες) και επενδυτικών υπηρεσιών (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα) από τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες σε καταναλωτές, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις και επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους.  Επίσης εξετάζει παράπονα που αφορούν διασυνοριακές συναλλαγές, στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο FIN-NET.

Συγχρόνως, εκ των πραγμάτων, ένα μεγάλο και εξίσου σημαντικό τμήμα της δραστηριότητάς του αφορά την ενημέρωση των συναλλασσομένων για τα ισχύοντα  και για τα δικαιώματά τους, την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για τον τρόπο χειρισμού των παραπόνων τους, για τον τρόπο με τον οποίο ο Μεσολαβητής έχει χειρισθεί παρόμοιες υποθέσεις, και συχνά την απευθείας μεσολάβηση και επιτόπου επίλυση απλούστερων διαφορών.

Τα θέματα που εξετάζει ο θεσμός αφορούν είτε συστημικά προβλήματα που επιλύονται συνολικά, π.χ. με αλλαγή πολιτικής των τραπεζών, είτε εξατομικευμένα παράπονα. 

Σύμφωνα με τον Δ. Παυλάκη, το 2015 που ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τους πελάτες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο ΜΤΕΥ δέχθηκε συνολικά 10.332 τηλεφωνικές κλήσεις και επισκέψεις πολιτών στο γραφείο του εκ των οποίων 8.893 αφορούσαν συναλλαγές ιδιωτών,  ενώ 933 επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, έλαβε 1.692 γραπτά παράπονα. Από αυτά, 1.425 αφορούσαν τραπεζικές συναλλαγές ιδιωτών, 183 επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων και 84 επενδυτικές συναλλαγές. Συνολικά, το 2015 διεκπεραιώθηκαν 1.667 γραπτές υποθέσεις. Επίσης, καταγράφηκαν 29.300 περίπου επισκέψεις στην ιστοσελίδα του θεσμού (www.hobis.gr). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 70% των παραπόνων επιλύθηκαν υπέρ των πολιτών.

Σημειώνεται ότι από τον Ιούλιο του 2015 Ο Θεσμός του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών εντάχθηκε με βάση την  ΚΥΑ 70330 στους αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμούς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (A.D.R) και είναι διασυνδεμένος με την ενιαία πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Επίσης, από τις 15 Φεβρουαρίου 2016 δίνει  τη δυνατότητα στους καταναλωτές της ΕΕ και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Η επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών γίνεται μέσω τηλέφωνου στο 10440 και στο email info@hobis.gr. Περισσότερα στοιχεία μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα https://www.hobis.g

08.03.2016