Συρρικνώνονται οι τράπεζες στα Βαλκάνια – Είχαν assets 60 δισ και θα μείνουν με 20-24 δισ και τα deals… με διεθνείς τράπεζες

Συρρικνώνονται οι τράπεζες στα Βαλκάνια – Είχαν assets 60 δισ και θα μείνουν με 20-24 δισ και τα deals… με διεθνείς τράπεζες
Να υπενθυμίσουμε ότι στο παρελθόν οι ελληνικές τράπεζες ήλεγχαν περιουσιακά στοιχεία στα Βαλκάνια και Τουρκία περί τα 60 δισεκ. και θα απομείνουν με 20-24 δισεκ.
Αλλάζει ριζικά ο χάρτης των Βαλκανίων για τις ελληνικές τράπεζες.
Μπορεί να έχουν δεσμευθεί τυπικά έως το τέλος του 2018 να έχουν ολοκληρώσει όλες τις κινήσεις τους, ωστόσο πολλές εξ αυτών θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες μέσα στο 2016 για να έχουν ολοκληρωθεί οι μεγάλες αλλαγές.
Με βάση τον γενικό σχεδιασμό η Πειραιώς θα αποεπενδύσει σχεδόν από παντού από την Βαλκανική αγορά και την Κύπρο. 
Η Εθνική επίσης θα αποεπενδύσει παντού αν και ο στόχος είναι να κρατηθεί η UBB στην Βουλγαρία.
Υπάρχει το ενδεχόμενο να αναζητηθεί στρατηγικός επενδυτής ώστε να μειωθούν τα υπό έλεγχο assets. 
Η Eurobank η οποία βρίσκεται στην πιο προνομιούχα θέση πρέπει να μειώσει τα υπό διαχείριση assets από 12 σε 8-9 δισεκ.
Η Alpha bank θα προσπαθήσει να κρατήσει βασικές θυγατρικές ειδικά σε Ρουμανία και Κύπρο.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο παρελθόν οι ελληνικές τράπεζες ήλεγχαν περιουσιακά στοιχεία περί τα 60 δισεκ. και θα απομείνουν με 20-24 δισεκ. 
Ήδη οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με βασικό πρόβλημα να παραμένει η τιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων.
Για να το θέσουμε απλά, η μια ελληνική τράπεζα θέλει να αγοράσει τις θυγατρικές στα Βαλκάνια σχεδόν τσάμπα από την άλλη ελληνική τράπεζα. 
Οι βασικές αγορές στόχοι είναι η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Σερβία εκεί δηλαδή που οι ελληνικές τράπεζες έχουν την μεγαλύτερη έκθεση. 
Μετά την πώληση της Finansbank ο τραπεζικός χάρτης στο εξωτερικό αλλάζει ριζικά ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες πωλήσεις. 
Ωστόσο λόγω της υποχρέωσης που έχουν οι τράπεζες να συρρικνωθούν εξετάζουν μεταξύ άλλων να πραγματοποιήσουν deals με ξένες τράπεζες ώστε και την παρουσία τους να κρατήσουν στις Βαλκανικές χώρες και να μειώσουν την έκθεση τους στα Βαλκάνια. 
Επίσης μπορούν να συνδυαστούν οι εναλλακτικές δηλαδή μια ελληνική τράπεζα να αγοράσει μια θυγατρική άλλης τράπεζα αυξάνοντας το ενεργητικό και ταυτόχρονα να αναζητήσει ξένες τράπεζες να αποκτήσουν ποσοστό ακόμη και στρατηγικό στο νέο σχήμα. 

Ποιες εντυπωσιακές πωλήσεις έρχονται; 

Η Εθνική έχει 9,6 δισεκ. έκθεση στα Βαλκάνια και σε πρώτη φάση θα μειώσει περαιτέρω την έκθεση της κατά 50%. 
Η UBB στην Βουλγαρία είναι η πιο μεγάλη θυγατρική στα Βαλκάνια για την Εθνική.
Υπάρχουν τράπεζες που ενδιαφέρονται όπως η Eurobank αλλά το πρόβλημα εδράζεται στο γεγονός ότι η Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας δεν επιθυμεί να ισχυροποιηθεί τόσο πολύ μια ελληνική τράπεζα. 
Ωστόσο θα μπορούσε να παρακαμφθεί αυτό αν επέρχετο deal μεταξύ της Eurobank και Εθνικής στην Βουλγαρία και εν συνεχεία κάποια ξένη τράπεζα αποκτούσε στρατηγική συμμετοχή. 
Η Πειραιώς με έκθεση 5,6 δισεκ. θα αποεπενδύσει σχεδόν από παντού στα Βαλκάνια να υπενθυμίσουμε ότι σε Βουλγαρία και Ρουμανία έχει την μεγαλύτερη παρουσία. 
Τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι 

1)Ελληνικές τράπεζες να εξαγοράσουν θυγατρικές άλλων ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια 
2)Να πωληθούν θυγατρικές ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια σε ξένες τράπεζες. 
3)Να εξαγοραστούν θυγατρικές ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια από άλλες ελληνικές τράπεζες και εν συνεχεία να υπάρξουν deals με διεθνείς τράπεζες ή funds. 
Ο βασικός στόχος είναι τα περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια να μειωθούν στα 20-24 δισεκ. 
Κάποτε ήλεγχαν 62 δισεκ. και θα βρεθούν στα 20-24 δισεκ. 
Μέσω της πώλησης θυγατρικών θα μειώσουν το σταθμισμένο ενεργητικό που σημαίνει θα βελτιωθεί η κεφαλαιακή επάρκεια και θα μειωθεί η ανάγκη σε ρευστότητα. 
Στα Βαλκάνια οι ελληνικές τράπεζες έχουν χάσμα δανείων προς καταθέσεις περίπου 7,5 με 8 δισεκ. το οποίο πρέπει να μειωθεί γιατί ήδη στην Ελλάδα φθάνει τα 85 δισεκ
 
08.04.2016