Τα 5 μέτρα για το ελληνικό χρέος έως 4/2017 – 4 χρόνια επιμήκυνση, swaps από ESM, αλλαγή EFSF ομολόγων τραπεζών με 30 έτη

Τα 5 μέτρα για το ελληνικό χρέος έως 4/2017 – 4 χρόνια επιμήκυνση, swaps από ESM, αλλαγή EFSF ομολόγων τραπεζών με 30 έτη
Ποια είναι τα 5 βραχυπρόθεσμα μέτρα που έχουν εξεταστεί για το ελληνικό χρέος;
Αν και το πιθανότερο σενάριο είναι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος τα οποία είναι τεχνικής και όχι πολιτικής υφής έχουν σχεδόν σχηματοποιηθεί… η εφαρμογή τους θα εξαρτηθεί από το εάν κλείσει άμεσα η αξιολόγηση και εάν υπάρξει εμπροσοβαρώς συμφωνία για το χρέος μεταξύ δανειστών και Ελλάδος.
Ενώ η δέσμη των 5 μέτρων που θα απαρτίζουν το βραχυπρόθεσμο σκέλος της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους έχουν σχεδόν σχηματοποιηθεί, δεν είναι σαφής ο χρόνος υλοποίησης τους αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές. 
Σε ένα ευνοϊκό για την Ελλάδα σενάριο η ελληνική κυβέρνηση κλείνει την δεύτερη αξιολόγηση έως τέλη Δεκεμβρίου του 2016 ή αρχές Ιανουαρίου του 2017 και παράλληλα ξεκινάει μια διαπραγμάτευση με εμπροσθοβαρή χαρακτηριστικά για το χρέος…
Εάν επέλθει συμφωνία τότε η έκθεση βιωσιμότητας που προετοιμάζει το ΔΝΤ θα είναι θετική. 
Εάν δεν επέλθει συμφωνία η έκθεση βιωσιμότητας θα είναι αρνητική που αποτελεί και το βασικό σενάριο.  
Για να μπορέσει το ΔΝΤ να συντάξει θετική έκθεση βιωσιμότητας θα πρέπει όχι απλά να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση αλλά να έχει υπάρξει συμφωνία στα βραχυπρόθεσμα μέτρα του χρέους.
Χωρίς αυτή την συμφωνία είναι 100% βέβαιο ότι η έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους του ΔΝΤ θα είναι αρνητική. 
Σε ένα ευνοϊκό σενάριο για την Ελλάδα και όλα εξελιχθούν ομαλά χωρίς καθυστερήσεις μέχρι το τέλος του α΄ 4μήνου του 2017 θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που θα ξεκλειδώσουν και την ένταξη της Ελλάδος στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης…

Ποια είναι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος;

Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος που έχουν επεξεργαστεί οι δανειστές - και τα οποία δεν καθιστούν βιώσιμο το χρέος - είναι τα εξής 
1)Παράταση – επιμήκυνση κατά 4 χρόνια του χρόνου αποπληρωμής από 28,5 σε 32,5 χρόνια 
2)Να μετατραπεί ένα μικρό – μειοψηφικό ποσοστό – του χρέους της Ελλάδος από κυμαινόμενο σε σταθερό 
3)Ο ESM ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης και ο βασικός δανειστής της Ελλάδος να εκδώσει interest rates swaps 
4)Το ελληνικό δημόσιο να εκδώσει swaps για τους εγγυημένους δανειακούς τίτλους Collateralized Loan Obligations – CLOs
5)Τα ομόλογα EFSF που έχουν απομείνει στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών να αντικατασταθούν με 30ετή ομόλογα με σταθερό επιτόκιο. 

Το βασικό πρόβλημα με τα swaps είναι ότι ο ESM δεν έχει έτοιμο μηχανισμό έκδοσης swaps οπότε θα χρειαστεί ένα 3μηνο τουλάχιστον από την στιγμή που θα εγκριθεί η λύση αυτή ώστε να υλοποιήσει τις εκδόσεις swaps. 

Με τα μέτρα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να αφορούν το ¼ το 25% του συνολικών δανειακών υποχρεώσεων προς τους δανειστές μειώνεται το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και με αυτή την φόρμουλα θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα από 3,5% σε 2,5%.

Το σενάριο που παρουσιάζεται λαμβάνει υπόψη την παραδοχή ότι όλα θα εξελιχθούν ιδανικά για την Ελλάδα σενάριο που δεν φαντάζει πολύ πιθανό…
Στο σενάριο αυτό λαμβάνεται υπόψη ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα τελειώσει έως τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου του 2016 θα ολοκληρωθεί γρήγορα δηλαδή….

Συμπέρασμα 

Στο τέλος του α΄6μήνου του 2010 πριν 6 χρόνια το ελληνικό χρέος ήταν 316,9 δισεκ. ευρώ. 
Στο τέλος του α΄ 6μήνου του 2016 μετά από 6 χρόνια το ελληνικό χρέος είναι 328,3 δισεκ. ευρώ. 
Με αυτή την απλή πράξη αποδεικνύεται περίτρανα χωρίς ειδικές οικονομικές γνώσεις ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και ότι οι παρεμβάσεις που υπήρξαν 6 χρόνια απλά ανέκοψαν την αύξηση του δεν έλυσαν το πρόβλημα...
Το ελληνικό χρέος είναι 100% μη βιώσιμο...
 
24.10.2016