Τα 5 νέα ελληνικά ομόλογα του swap δίνουν προμήθεια αλλά…κρύβουν ένα σοβαρό κίνδυνο

Τα 5 νέα ελληνικά ομόλογα του swap δίνουν προμήθεια αλλά…κρύβουν ένα σοβαρό κίνδυνο

Το ελληνικό δημόσιο στους συμμετέχοντες και ειδικά στις τράπεζες προσφέρει προμήθεια… συμμετοχής.
Η διαδικασία ανταλλαγής των 20 παλαιών ομολόγων του PSI+ σε 5 νέα βρίσκεται σε εξέλιξη ωστόσο το swap έχει δύο ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες.
Τα 5 νέα ομόλογα αναμένεται να έχουν τις εξής αποδόσεις. 

Στο 5ετές η απόδοση εκτιμάται στο 4,20% με προοπτική 3,70% 
Στο 10ετές η απόδοση εκτιμάται στο 4,8% με προοπτική 4,5% 
Στο 15ετές η απόδοση εκτιμάται στο 5,20% με προοπτική 4,80% 
Στο 20ετές η απόδοση εκτιμάται στο 5,40% με προοπτική 5% 
Στο 25ετές η απόδοση εκτιμάται στο 5,60% με προοπτική 5,20% 

Οι δύο ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες 

Το ελληνικό δημόσιο στους συμμετέχοντες και ειδικά στις τράπεζες προσφέρει προμήθεια… συμμετοχής. 
Π.χ. για τις 4 συστημικές τράπεζες που θα μετατρέψουν 3,5 με 3,8 δισεκ. παλαιά ομόλογα σε 5 νέα θα πάρουν προμήθεια περίπου 40 εκατ ευρώ. 
Άρα η συμμετοχή στην διαδικασία του swap έχει bonus προμήθεια και προφανώς οι τράπεζες θα συμμετάσχουν καθολικά. 

Ο κρυφός κίνδυνος.... 

Υπάρχει όμως και μια άλλη ιδιαιτερότητα στο swap που σε γενικές γραμμές δεν έχει τονιστεί.

Στο παρελθόν τα 20 ομόλογα του PSI+ είχαν το ίδιο ειδικός βάρος με τα δάνεια του ESM που συνολικά φθάνουν τα 200 δισεκ. περίπου.

Τι σημαίνει αυτό

Ότι εάν η Ελλάδα χρεοκοπούσε τα δάνεια του ESM και τα 20 ομόλογα του PSI+ θα είχαν το ίδιο ειδικός βάρος για να πληρωθούν θα είχαν την ίδια προτεραιότητα.

Τα νέα 5 ομόλογα του swap έχουν μικρότερο ειδικό βάρος - παρ΄ ότι αγγλικού δικαίου - και ουσιαστικά πρώτα θα πληρωθεί ο ESM για τα δάνεια που έχει χορηγήσει στην Ελλάδα και μετά αυτά τα 5 νέα ομόλογα ύψους 29,4 δισεκ. ευρώ.

Για να τεθεί πιο απλά πρώτα θα έχουν δικαίωμα αποπληρωμής σε ένα σενάριο καταστροφής τα δάνεια του ESM και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν τα 5 νέα ελληνικά ομόλογα του swap.

20.11.2017