Τα 'ραβασάκια' της Attica Βank στους δανειολήπτες με χρέη

Τα 'ραβασάκια' της Attica Βank στους δανειολήπτες με χρέη
Τι θα κάνουν οι δικηγόροι ενώ  οι αποδέκτες δηλώνουν ότι δεν έχουν να πληρώσουν
Χιλιάδες «ραβασάκια» φεύγουν καθημερινά από την Attica Bank προς τους δανειολήπτες που έχουν  ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. 
Η διοίκηση της τράπεζας  ξεκίνησε τη διαδικασία μεταφοράς των «κόκκινων» δανείων προς την εταιρεία ARTEMIS SECURITISATION S.A. με σκοπό να υλοποιήσει τη διαδικασία τιτλοποίησης. 
Οι παραλήπτες των επιστολών στην κυριολεξία …χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια καθώς διαπιστώνουν ότι πλέον θα δίνουν λόγο σε μία εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο την οποία δεν γνωρίζουν και όπως λένε αρκετοί, δεν θέλουν να μάθουν. 
Δανειολήπτης που επικοινώνησε με το bankingenws είπε ότι εμείς ξέρουμε την ελληνική τράπεζα Attica Bank με αυτή συνεργαζόμαστε  
Ο ίδιος προσέφυγε σε δικηγόρο για να ζητήσει νομικές συμβουλές και κυρίως ενημέρωση καθώς τα επίσημα έγραφα της τράπεζας, έφεραν αναστάτωση στον δανειολήπτη που δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το δάνειο του.
Πάντως η τιτλοποίηση του δανείου του συγκεκριμένου δανειολήπτη δεν …πρόκειται να βελτιώσει τις οικονομικές του δυνατότητες καθώς η αδυναμία αποπληρωμής υφίσταται και με την ενημέρωση που έλαβε από την τράπεζα. 

Η πρώτη ανάγνωση των εγγράφων της τράπεζας τον οδηγεί αρχικά σε νομικό σύμβουλο με την πρόθεση να δηλώσει την άρνησή του για τη μεταφορά του δανείου του προς τιτλοποίηση. 
Η αγωνία του δανειολήπτη είναι ότι η νέα εταιρεία που ανέλαβε το δάνειο, είναι ότι δεν έχει να του προτείνει μια πιο ευνοϊκή ρύθμιση αποπληρωμής του δανείου και ο νέος διαχειριστής μπορεί  να προχωρήσει εύκολα στον πλειστηριασμό της ακίνητης  περιουσίας που διαθέτει.
Ο δανειολήπτης κατανόησε ότι η τιτλοποίηση του δανείου του θα επιταχύνει τη διαδικασία  εκποίησης της περιουσίας του.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει «κούρεμα» της οφειλής με την τιτλοποίηση του δανείου. 
Με βάση  τα έγγραφα της Attica Bank o νέος δικαιούχος της δανειακής σύμβασης είναι η «ARTEMIS SECURITISATION S.A», η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους Νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. 

Η διαχείριση των ως άνω απαιτήσεων από δάνεια πιστώσεις έχει ανατεθεί από το δικαιούχο στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΕΤΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΈΙΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ  ΠΙΣΤΏΣΕΙΣ» και φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ FINANCIA SOLUTIONS», η οποία εδρεύει στην Αθήνα  στην οδό  Μαυρομιχάλη 8. 
Το έγγραφο της τράπεζας γνωστοποιεί στον δανειολήπτη ότι «η Τράπεζα ουδεμία πλέον σχέση έχει με τις ανωτέρω αναφερόμενες οφειλές, εφ εξής δε της πάσης φύσεως και καθ’ οποιοδήποτε τρόπο διαχείριση των οφειλών σας έχει αποκλειστικά η νέα εταιρεία.» 
Η τράπεζα αποστέλλει στο ίδιο φάκελο και δεύτερο έγγραφό και ενημερώνειτον δανειολήπτη για τον  κωδικό αριθμό λογαριασμού, για τον κωδικό αριθμός πελάτη και άλλες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα του δανειολήπτη .
 
Πάντως η τράπεζα κάνει γνωστό προς το δανειολήπτη μέσω του εγγράφου ότι έχει το δικαίωμα των ανωτέρω δεδομένων να ασκείτε τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης στην διαχειρίστρια  εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΣΏΣΕΙΣ.» 
Σύμφωνα με νομικούς κύκλους η διαδικασία τιτλοποίησης της Attica Bank δεν είναι βέβαιο ότι θα  φέρει τα προσδοκώμενα οφέλη στην τράπεζα καθώς οι δανειολήπτες δηλώνουν αδυναμία αποπληρωμής  και η εκποίηση περιουσίας δεν προεξοφλεί ότι θα φέρει τα επιθυμητά  αποτελέσματα.
 
12.03.2018