ΤΧΣ: Ανέφικτα τα placements στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών πριν τα stress tests του Ιουλίου 2018

ΤΧΣ: Ανέφικτα τα placements στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών πριν τα stress tests του Ιουλίου 2018
Επειδή όμως ούτε τα stress tests είναι εξασφαλισμένα ενώ για την διαχείριση των προβληματικών δανείων διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις οι μετοχές των τραπεζών θα ακολουθήσουν μια πολύ συντηρητική συμπεριφορά για το επόμενο διάστημα

Κυβέρνηση και δανειστές έχουν προβλέψει ότι από την αποκρατικοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα προέλθουν σημαντικά έσοδα. 
Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο το πόσο αλλά και το πότε θα μπορεί το ΤΧΣ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να πουλήσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών που κατέχει στις ελληνικές τράπεζες;
Με βάση τις τελευταίες αυξήσεις κεφαλαίου του 2015 το ΤΧΣ κατέχει μετοχές ελληνικών τραπεζών αξίας 2,08 δισεκ. ευρώ που σημαίνει απόκλιση από τις τιμές κτήσης του 2015 μόλις λογιστική ζημία 60 εκατ. 
Με βάση τις ιστορικές τιμές κτήσης ωστόσο το ΤΧΣ έχει πραγματική ζημία περίπου 40 δισεκ. ευρώ. 
Όμως το ΤΧΣ γνωρίζει ότι ουδέποτε θα ανακτήσει τα χρήματα που επένδυσε στις ελληνικές τράπεζες και πλέον περιορίζεται με βάση το κριτήριο τις αυξήσεις κεφαλαίου του 2015.


Με βάση πλήθος πηγών εξάγεται το συμπέρασμα ότι το ΤΧΣ ως βασικός μέτοχος ορισμένων τραπεζών δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει placements δηλαδή δεν θα μπορεί να διαθέσει μετοχές των τραπεζών πριν το πέρας των stress tests του Ιουλίου 2018.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; 
Στην Εθνική π.χ. το ΤΧΣ εάν πουλούσε σήμερα το περίπου 40% που κατέχει θα αποκόμιζε 1,2 δισεκ. ή κέρδος 100 εκατ πάνω από τις τιμές κτήσης. 
Όμως σε μια τόσο ρηχή αγορά placement στην Εθνική θα σήμαινε μεγάλη χρηματιστηριακή πίεση….
Όμως το σημαντικότερο είναι ότι για να υλοποιηθεί placement θα πρέπει να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. 


Ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα υπάρξουν στις τράπεζες μόνο υπό δύο όρους
1)Να περάσουν οι 4 συστημικές τράπεζες τα stress tests του Ιουλίου 2018.
2)Οι τράπεζες να δείξουν αποτελέσματα που να πείθουν τις αγορές ως προς την διαχείριση των προβληματικών τους δανείων. 
Εάν οι επενδυτές γνώριζαν ότι οι 4 ελληνικές τράπεζες θα περάσουν τα stress tests και επίσης γνώριζαν ότι το 2018 θα εκπλήξουν με τις επιδόσεις τους στα προβληματικά δάνεια, ίσως ο κλάδος να δικαιολογούσε ακόμη και 50% με 60% υψηλότερες αποτιμήσεις. 
Επειδή όμως ούτε τα stress tests είναι εξασφαλισμένα ενώ για την διαχείριση των προβληματικών δανείων διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις οι μετοχές των τραπεζών θα ακολουθήσουν μια πολύ συντηρητική συμπεριφορά για το επόμενο διάστημα 
3)Με βάση μια εκτίμηση το ΤΧΣ θα αποεπενδύσει από Eurobank και Alpha bank εάν όλα εξελιχθούν θετικά μετά τα stress tests ενώ σε Εθνική και Πειραιώς το ΤΧΣ θα κρατήσει ποσοστά μειοψηφίας π.χ. 10% στην Πειραιώς και 20% στην Εθνική τράπεζα. 

Η αναβάθμιση από την Moody’s θα είναι ουδέτερο νέο για την αγορά 

Η αναβάθμιση της Ελλάδος από την Moody’s κατά 1 βαθμίδα σε Caa2 ήταν μια θετική αλλά απόλυτα αναμενόμενη εξέλιξη.
Η αγορά την είχε αποτίμηση αυτή την αναβάθμιση η οποία δεν μεταβάλλει την πιστοληπτική ικανότητα ουσιαστικά καθώς ΕΚΤ και αγορές – ως γνωστό – λαμβάνουν υπόψη την υψηλότερη βαθμολογία την οποία δίνει για την Ελλάδα η Standard and Poor’s δηλαδή Β- ή 2 βαθμίδες υψηλότερα από την Moody’s.

Τρέχουσα αξία μετοχών ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες 

Τράπεζες 
 
Τρέχουσα αξία μετοχών ΤΧΣ 

26/6/2017

 
Απόκλιση από τις τιμές της ΑΜΚ του 2015 
 
Πειραιώς 
 
471 εκατ ευρώ 
 
- 183 εκατ ευρώ 
 
Εθνική
 
1,2 δισευρώ 
 
+100 εκατ ευρώ 
 
Eurobank 
 
47 εκατ ευρώ 
 
-4 εκατ ευρώ 
 
Alpha bank 
 
365 εκατ ευρώ 
 
+27 εκατ ευρώ 
 
Σύνολο 
 
2,08 δισ ευρώ
 
-60 εκατ ευρώ 

 

26.06.2017