ΤΧΣ: Ανέκτησε 4,8% των κεφαλαίων που έβαλε στις bad banks

ΤΧΣ: Ανέκτησε 4,8% των κεφαλαίων που έβαλε στις bad banks

Το ποσό των 30+140 εκατ. εισέπραξε από τις υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζες στο διάστημα 1/1/2016 ως 30/5/2017 το ΤΧΣ. Που έφθασαν οι συνολικές ανακτήσεις. Πόσα λεφτά έβαλε το Ταμείο για την κάλυψη του funding gap.Το ποσό των 139,8 εκατ. ευρώ εισέπραξε τον περασμένο Μάιο από τις bad banks το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αποτέλεσμα να έχει ανακτήσει ως τώρα το 4,8% των κεφαλαίων, που διέθεσε για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των 15 υπό εκκαθάριση τραπεζικών ιδρυμάτων.

Όπως αναφέρει το ΤΧΣ στις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, κατά το περσινό έτος το Ταμείο εισέπραξε μόλις 30 εκατ. ευρώ από τις υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζες, ενώ άλλα 139,8 εκατ. ευρώ πήρε το Μάιο του 2017.

Οι συνολικές εισπράξεις από τις bad banks ανήλθαν, πλέον, στα 656 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο είχε βάλει το ποσό των 13,49 δισ. ευρώ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των τραπεζών, που τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Από το παραπάνω ποσό απαίτηση ύψους 11,1 δισ. ευρώ θεωρήθηκε ως μη ανακτήσιμη και έχει απομειωθεί. Το Ταμείο, επομένως, αναμένει να εισπράξει, τα επόμενα χρόνια, το ποσό των 1,7 δισ. ευρώ από τις bad banks.

Με δεδομένο ότι φέτος η PQH έχει ως στόχο εισπράξεις τουλάχιστον 160 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων θα πρέπει να προκύψει από τον επιτυχή διαγωνισμό πώλησης χαρτοφυλακίου συμβάσεων leasing καθώς και από τον πλειστηριασμό 6 επαγγελματικών ακινήτων, είναι αρκετά πιθανόν το ΤΧΣ να αναγκαστεί, τα επόμενα χρόνια, να εγγράψει νέες ζημιές απομείωσης για μέρος της απαίτησής του από τις υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζες.

20.09.2017