ΤΧΣ: Νέο μέλος του Γενικού Συμβουλίου ο Radovan Jelasity

ΤΧΣ: Νέο μέλος του Γενικού Συμβουλίου ο Radovan Jelasity

O κ. Radovan Jelasity διορίστηκε νέα μέλος του Δ.Σ. του ΤΧΣ σε αντικατάσταση του κ. Ηλία Καρακίτσου, ο οποίος παραιτήθηκε προ μηνών. Η αντικατάσταση ενεργείται για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, η οποία λήγει στις 30/6/2017.

Άλλο ένα ξένο μέλος στο Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ορίστηκε την περασμένη Παρασκευή με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Radovan Jelasity διορίστηκε νέο μέλος του Δ.Σ. του ΤΧΣ σε αντικατάσταση του κ. Ηλία Καρακίτσου, ο οποίος παραιτήθηκε προ μηνών.

Η αντικατάσταση ενεργείται για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, η οποία λήγει στις 30/6/2017.

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η έκδοση απόφασης του υπουργού Οικονομικών για τον διορισμό των νέων τριών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, ένας εκ των οποίων είναι ήδη γνωστός και είναι ο εκπρόσωπος της ΤτΕ ΕΛΛ +1,40% κ. Δημήτριος Φραγγέτης.

 

Η Επιτροπή Επιλογής έχει ήδη εισηγηθεί στον υπουργό Οικονομικών short list με τους υποψηφίους για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, που αποτελούν και τα δύο από τα τρία μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

19.10.2016