Τέσσερα σχήματα ζητούν άδεια από ΤτΕ για διαχείριση 'κόκκινων δανείων'

Τέσσερα σχήματα ζητούν άδεια από ΤτΕ για διαχείριση 'κόκκινων δανείων'

Τέσσερις εταιρείες έχουν καταθέσει αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να αποκτήσουν άδεια διαχείρισης "κόκκινων δανείων" τόσο των νοικοκυριών ο και των μικρών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Καθημερινή εκτός από την κοινή εταιρεία που συστήνουν η Alpha Bank και η ισπανική Aktua αλλά και την μετεξέλιξη αντίστοιχης εταιρείας που διαθέτει ο όμιλος της Eurobank σε εταιρεία διαχείρισης, άδεια φέρεται να διεκδικεί  και μεγάλο δικηγορικό γραφείο που δραστηριοποιείται στον κλάδο αλλά και μια εταιρεία διαχείρισης με ήδη παρουσία στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος, το μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση εταιρειών διαχείρσης είναι χαμηλό και έχει οριστεί στα 100.000 ευρώ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι διατυπώσεις που απαιτούνται είναι αρκετά περίπλοκες, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις πρακτικές έναντι των δανειοληπτών και στους στόχους, αλλά και στις πρακτικές που πρόκειται να ακολουθήσουν έναντι των δανειοληπτών.

12.08.2016