Θετική εξέλιξη για την Ελλάδα - Ομόλογα 1 ΔΙΣ. διάρκειας 40 ετών από τον ESM.

Θετική εξέλιξη για την Ελλάδα - Ομόλογα 1 ΔΙΣ. διάρκειας 40 ετών από τον ESM.

Στα 40 χρόνια επέκτεινε την εκδοτική του δραστηριότητα ο ESM, εκδίδοντας νέο ομόλογο 40ετούς διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, με κουπόνι 1,85%, εξέλιξη που θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για την Ελλάδα ενόψει της διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση χρέους.

 

Ειδικά, αφού ένα από τα κεντρικά ζητούμενα για την Αθήνα είναι να «κλειδώσει» σε σταθερό, από κυμαινόμενο επιτόκιο, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών δανείων, ώστε να αποφευχθεί μελλοντικά σημαντική αύξηση των δαπανών εξυπηρέτησής τους.

 

Ο ESM έχει ξεκαθαρίσει πως δεν μπορεί να δανείσει κάτω από το κόστος που δανείζεται ο ίδιος. Έτσι, εφόσον ο Οργανισμός «κλειδώσει» ένα χαμηλό επιτόκιο για πολλά χρόνια, η Ελλάδα ως ο πλέον μακροπρόθεσμος δανειολήπτης του θα μπορούσε να ενισχύσει την επιχειρηματολογία της ως προς τη μετάβαση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του χρέους σε ευνοϊκότερο καθεστώς επιτοκίων.

 

Η νέα έκδοση του ESM κατά το ήμισυ θα καλύψει φετινές χρηματοδοτικές ανάγκες του ενώ τα υπόλοιπα θα καλύψουν ανάγκες του 2016, ενώ ανάδοχοι ήταν η Barclays, η Deutsche Bank και η Goldman Sachs. Η έκδοση εντάσσεται στη νέα πολιτική του ESM να επεκτείνει τη δραστηριότητά του στα 45 χρόνια, αντικρίζοντας υφιστάμενα δάνεια.