Τη διαδικασία πώλησης της Bancpost άνοιξε η Eurobank

Τη διαδικασία πώλησης της Bancpost άνοιξε η Eurobank

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πώληση της θυγατρικής της, Bancpost, στη Ρουμανία, έβγαλε η Eurobank, στο πλαίσιο της δέσμευσης για μείωση της παρουσίας της εκτός Ελλάδος. Σύμβουλοι της διαδικασίας πώλησης ανέλαβαν οι τράπεζες HSBC και Mediobanca και νομικός σύμβουλος η βρετανική Shearman.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί με την τράπεζα, προς πώληση στη Ρουμανία τίθενται επίσης η θυγατρική ERS που δραστηριοποιείται στην καταναλωτική πίστη και η εταιρία leasing. Το σχέδιο της Eurobank προβλέπει πώληση έως και του 100% της Bancpost, κάτι που θα εξαρτηθεί από την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, εάν υπάρξει ενδιαφέρον εξαγοράς από ξένη τράπεζα, τότε θεωρείται βέβαιον ότι η πώληση θα αφορά το 100% του ποσοστού της Eurobank. Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον εκδηλωθεί από fund, τότε η Eurobank θα διατηρήσει ποσοστό συμμετοχής στη ρουμανική θυγατρική. 
Στόχος της Eurobank είναι μέχρι το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους να έχει λάβει τις μη δεσμευτικές προσφορές από υποψήφιους αγοραστές, το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου τις δεσμευτικές και η διαδικασία της πώλησης να ολοκληρωθεί προς το τέλος του έτους.

Η  Bancpost κατέχει το 3% της ρουμανικής αγοράς και είναι η 9η μεγαλύτερη τράπεζα σε επίπεδο ενεργητικού. Η Eurobank απέκτησε ποσοστό πλειοψηφίας το 2003 και τον πλήρη έλεγχο της τράπεζας το 2009. Η Bancpost είναι κερδοφόρος, συμβάλλοντας στην κερδοφορία των δραστηριοτήτων εξωτερικού της Eurobank. Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες εξωτερικού της Eurobank πέρασαν σε σταθερή κερδοφορία από το δ΄ τρίμηνο του 2015. Στο γ΄ τρίμηνο του 2016 παρουσίασαν καθαρό αποτέλεσμα 25 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 83 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 32 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Η  Bancpost κατέχει το 3% της ρουμανικής αγοράς και είναι η 9η μεγαλύτερη τράπεζα σε επίπεδο ενεργητικού. Η Eurobank απέκτησε ποσοστό πλειοψηφίας το 2003 και τον πλήρη έλεγχο της τράπεζας το 2009. 

Την πρόθεση της Eurobank να βγάλει "πωλητήριο" της θυγατρικής στη Ρουμανία, όπως και την αντίστοιχη πρόθεση της Εθνικής για την Banca Romaneasca, είχε αποκαλύψει το Capital.gr, αναφέροντας ότι οι επόμενες κινήσεις αποεπένδυσης των ελληνικών τραπεζών αναμένονται στη Ρουμανία. Πρόκειται για μία αγορά όπου η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται φέτος στο 4% - 5% και παράλληλα ο τραπεζικός τομέας πρέπει να συγχωνευθεί, συνθήκη που μπορούν να εκμεταλλευθούν οι ελληνικές τράπεζες για την αποχώρησή τους με ευνοϊκότερους όρους. 

Σχετικά με τη θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, Banca Romaneasca, αναφέραμε ότι το πωλητήριο αφορά τόσο την τράπεζα, όσο και την εταιρία leasing. Εκτός της πώλησης κρατείται το διασυνοριακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας προκειμένου να μην επηρεαστεί αρνητικά το προσφερόμενο τίμημα για την τράπεζα. Μετά την πώληση δεν αποκλείεται συμφωνία με τον αγοραστή για μεταβίβαση του διασυνοριακού χαρτοφυλακίου προς διαχείριση.

09.02.2017