Τι μας δείχνουν τα stress tests; - Στηρίζουν τους ιδιώτες μετόχους και επιλέγουν ανακεφαλαιοποίηση 2 φάσεων 2015 και 2017

Τι μας δείχνουν τα stress tests; - Στηρίζουν τους ιδιώτες μετόχους και επιλέγουν ανακεφαλαιοποίηση 2 φάσεων 2015 και 2017
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στα stress tests του 2015 αποδεικνύει ότι έχει σχεδιαστεί μια ανακεφαλαιοποίηση δύο φάσεων 2015 και 2017.
Τι μας δείχνουν τελικά τα stress tests των ελληνικών τραπεζών; 
Τα συμπεράσματα είναι δύο ειδών. 
Τα συμπεράσματα που αφορούν τα stress tests και τα συμπεράσματα που αφορούν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών. 
Για τα stress tests είναι προφανές ότι επέλεξαν την μέση οδό – και ορθά – δίνουν κίνητρα συμμετοχής στις αυξήσεις κεφαλαίου στους ιδιώτες επενδυτές  ενώ ακόμη δεν είναι σαφές αν το δυσμενές σενάριο….που αυξήθηκε σε κάποιο βαθμό θα περιλαμβάνει μόνο μετατρέψιμα ομόλογα (cocos) που θα καλυφθούν από το ΤΧΣ ή θα είναι ένας συνδυασμός cocos 75% με 80% και κοινές μετοχές με ΑΜΚ 25% με 20%. 

Για να τεθεί πιο απλά βελτίωσαν λίγο το βασικό σενάριο που θα καλύψουν οι ιδιώτες και αύξησαν λίγο το δυσμενές σενάριο που θα καλύψει το ΤΧΣ, λογικό και αναμενόμενο. 
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι όλες οι τράπεζες θα καλύψουν τις ΑΜΚ, εύκολα η Alpha και η Eurobank, η Εθνική έχει πλεονέκτημα γιατί μπορεί να μην χρειαστεί να πουλήσει ούτε καν πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Finansbank ενώ η Πειραιώς θα υλοποιήσει την μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου αλλά θα την καλύψει. 
Επίσης αν και δεν είναι οριστικό ίσως να μην επιλέξουν όλες οι τράπεζες να προχωρήσουν σε προσφορές ανταλλαγής στους ομολογιούχους τους. 
Δηλαδή να μην υποβάλλουν όλες οι τράπεζες δημόσιες προτάσεις στους ομολογιούχους τους, να μην χρειαστεί δηλαδή να μετατραπούν τα ομολογιακά σε μετοχές. 
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι τράπεζες περνούν αυτό το μεγάλο εμπόδιο των stress tests της ΕΚΤ που θα ανακοινωθούν επίσημα 30 Οκτωβρίου ή 31 Οκτωβρίου. 
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη χρηματιστηριακή αξία μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου ενώ προ των ΑΜΚ χρειάζονται προσοχή αφενός λόγω χαμηλών τιμών αυξήσεων κεφαλαίου αφετέρου λόγω των reverse split που θα επιδράσουν αρνητικά στις κεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. 
Αυτή είναι η εικόνα του σήμερα, ποια θα είναι η εικόνα του αύριο; 

Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν επιλύσει ένα μεγάλο ζήτημα στα κεφάλαια τους που ονομάζεται αναβαλλόμενος φόρος.
Ο αναβαλλόμενος φόρος παρά τις κατά καιρούς αναφορές δεν έχει επιλυθεί. 

Είναι ενδεικτικό ότι ο αναβαλλόμενος φόρος ήταν στο α΄ τρίμηνο του 2015 στα 15,3 δισεκ. ενώ αν οι τράπεζες – όπως φαίνεται – θα περάσουν όλες τις ζημίες από προβλέψεις προβληματικών δανείων στο β΄ τρίμηνο του 2015 τότε ο αναβαλλόμενος φόρος θα ανέλθει στα 17,3 με 17,5 δισεκ. ευρώ. 
Οι τράπεζες με βάση τα υφιστάμενα κεφάλαια, αφαιρώντας τις νέες προβλέψεις και προσθέτοντας όλη την νέα ανακεφαλαιοποίηση θα έχουν συνολικά περίπου 30 -31 δισεκ. ευρώ κεφάλαια εκ των οποίων τα 17,3 με 17,5 δισεκ. θα είναι αναβαλλόμενος φόρος.
Ο αναβαλλόμενος φόρος θα αντιστοιχεί στο 55% των κεφαλαίων. 

Κάποια στιγμή ίσως το 2017 οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν από τα κεφάλαια τους τον αναβαλλόμενο φόρο και να αποπληρώσουν και τις προνομιούχες μετοχές. 
Αν δεχθούμε ότι θα ισχύσει ένας μέσος όρος 25% επί των κεφαλαίων να αντιστοιχεί ο αναβαλλόμενος φόρος τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες με 10-12 δισεκ. ευρώ και λόγω της πλήρους αφομοίωσης της Βασιλείας ΙΙΙ.
Οι ελληνικές τράπεζες και οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί και δεν είναι τυχαίο ότι δεν θα πειραματιστούν με τις χρηματοδοτήσεις νέων δανείων. 
Το ΕΣΠΑ θα διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο. 
Οι τράπεζες έχουν ένα πολύ καθαρό στόχο και μια ακόμη ποιο ξεκάθαρη στρατηγική. 

Θα στραφούν στα 100-105 δισεκ. προβληματικά δάνεια και θα προσπαθήσουν μέσω της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου από την αξιοποίηση των κόκκινων δανείων από 12 έως 20 δισεκ. κέρδη. 
Το μέλλον των ελληνικών τραπεζών είναι η αξιοποίηση των NPLs των προβληματικών δανείων και μόνο εκεί θα εστιαστεί όλη η στρατηγική των τραπεζών.
Αν το 2016 καταφέρουν να επιτύχουν κέρδη από τα NPLs θα είναι θετική εξέλιξη αλλά λόγω ύφεσης οι προσδοκίες δεν είναι μεγάλες καθώς και το 2016 τα προβληματικά δάνεια θα αυξηθούν για να κορυφωθούν εντός του 2017. 
Αν η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου δεν επαρκεί για να καλύψει τις νέες κεφαλαιακές ανάγκες οι τράπεζες θα υποχρεωθούν σε νέα ανακεφαλαιοποίηση το 2017. 
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στα stress tests του 2015 αποδεικνύει ότι έχει σχεδιαστεί μια ανακεφαλαιοποίηση δύο φάσεων 2015 και 2017.