Τι μας έδειξαν τα αποτελέσματα της Alpha bank; - Φόρτωσε με πολλά βάρη το 2015 για να έχει κέρδη το 2016

Τι μας έδειξαν τα αποτελέσματα της Alpha bank; - Φόρτωσε με πολλά βάρη το 2015 για να έχει κέρδη το 2016
Tο 2015 ήταν μια κακή χρονιά από όλες τις απόψεις αλλά η στρατηγική να μεταφερθούν όλα τα βάρη το 2015, απαλλάσσει την Alpha bank από βάρη το 2016, οπότε και θα εμφανίσει κέρδη
Τι μας έδειξαν τα αποτελέσματα χρήσης 2015 της Alpha bank; 
Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι φορτώθηκε – έως παραφορτώθηκε – με όλα τα κακώς κείμενα ειδικά στο σκέλος των προβλέψεων ώστε η Alpha bank το 2016 να ξεκινήσει την χρονιά με στόχο την κερδοφορία. 
Ακολουθήθηκε η γνώριμη στρατηγική αφού το 2015 ήταν ούτως ή άλλως κακή χρονιά ας φορτωθεί ακόμη περισσότερο ώστε το 2016 να ξεκινήσει με ακόμη καλύτερες προδιαγραφές. 
Η στρατηγική αυτή θα επιτρέψει στην Alpha bank να εμφανίσει κέρδη το 2016 αρκεί οι νέες προβλέψεις να είναι κάτω από 200 εκατ ευρώ. 
Τι μας έδειξε το 2015; 

Η Alpha bank εμφάνισε ζημίες -1,371 δισεκ. ευρώ περισσότερες από ότι αναμένονταν. 
Ενδιαφέρον είναι να τονιστεί ότι στο δ΄ τρίμηνο του 2015 η ζημία ήταν -533 εκατ ευρώ και οι προβλέψεις 664 εκατ έναντι 258 εκατ. προβλέψεων το γ΄ τρίμηνο του 2015.
Αυτή είναι τακτική εξυγίανσης και σκόπιμης επιβάρυνσης του 2015 ώστε να μην μεταφερθούν βάρη το 2016.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σε προ φόρων βάση από το retail οι ζημίες έφθασαν τα -861 εκατ, από τα επιχειρηματικά δάνεια -605 εκατ. από το εξωτερικό -239 εκατ – με πολύ ζημιογόνο την Κύπρο – 
Από το εξωτερικό σε προ φόρων βάση προέκυψαν ζημίες -221,3 εκατ εκ των οποίων ζημίες -175,5 εκατ προήλθαν από την Κύπρο, από την Σερβία -27 εκατ και από την Ρουμανία -18 εκατ.
Οι αυξημένες προβλέψεις στο δ΄ τρίμηνο του 2015 και οι ζημίες της Κύπρου επιβάρυναν την Alpha bank και τα αποτελέσματα. 
Οι συνολικές προβλέψεις για το 2015 ανήλθαν στα 3,02 δισεκ. ευρώ με το AQR -1,64 δισεκ.
 
Όσον αναφορά τα προβληματικά δάνεια τα NPLs ανήλθαν σε 36,8% ή 22,8 δισεκ. 
Τα NPE τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανήλθαν στο 51,3% των δανείων ή 31,8 δισεκ. ευρώ.
Τα 31,8 δισεκ είναι μια πολύ επιβαρυμένη εικόνα στην δομή των δανείων της Alpha bank. 
Η κεφαλαιακή δομή της Alpha bank παραμένει ισχυρή με tangible equity 8,38 δισεκ. ή 16% core tier 1.
To DTA ο αναβαλλόμενος φόρος στα 4,4 δισεκ. ενώ το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό στα 52,2 δισεκ. 
Ως προς την ρευστότητα οι καταθέσεις ανέρχονται σε 26,3 εκατ με τα δάνεια 62 δισεκ. το χάσμα είναι πολύ μεγάλο και καλύπτεται με ρευστότητα από το ευρωσύστημα. 
Συνολικά έχει δανειστεί η Alpha bank 24,2 δισεκ. εκ των οποίων 19,7 δισεκ. ELA και 4,5 δισεκ. ΕΚΤ. 
Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά, το 2015 ήταν μια κακή χρονιά από όλες τις απόψεις αλλά η στρατηγική να μεταφερθούν όλα τα βάρη το 2015, απαλλάσσει την Alpha bank από βάρη το 2016, οπότε και θα εμφανίσει κέρδη
 
04.03.2016