Τι περιμένουν οι τράπεζες από waiver και QE

Τι περιμένουν οι τράπεζες από waiver και QE

Σε βήμα – βήμα σταδιακή αποκατάσταση της ρευστότητας που θα τους επιτρέψει να απεξαρτηθούν σε βάθος χρόνου από τον ELA και να στρέψουν κεφάλαια στη χρηματοδότηση της Οικονομίας, προσβλέπουν οι τράπεζες. Ωστόσο, παρά τις ευνοϊκές προοπτικές που θα δημιουργηθούν με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης για τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης και για καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, το μεγάλο "στοίχημα" παραμένει η επιστροφή των καταθέσεων.

Προσδοκίες από το waiver

Από την επαναφορά του waiver, που η ΕΚΤ συνδέει με την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων, οι τράπεζες αναμένουν ετήσιο όφελος της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ, εφόσον, όπως εκτιμάται, μετακινηθούν μάξιμουμ 10 δισ. ευρώομόλογα από τον ELA στον απευθείας δανεισμό της ΕΚΤ. Η μετακίνηση των ενεχύρων αυτών θα ρίξει αυτόματα το κόστος δανεισμού των τραπεζών για την άντληση ρευστότητας από το 1,50% στο 0%.

Ακόμη και στην περίπτωση που οι εκτιμήσεις για το ποσό των ομολόγων που θα μεταφερθούν από τον ακριβό ELA στον μηδενικού κόστους δανεισμό της ΕΚΤ περιοριστούν στο ελάχιστο των 7 - 8 δισ. ευρώ και το αντίστοιχο ετήσιο προσδοκώμενο όφελος για τις τράπεζες διαμορφωθεί στα 105 εκατ. ευρώ, παραμένει ένα σημαντικό κέρδος, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα αυξηθεί η αξία των ενεχύρων.

Αυτό επιτυγχάνεται αφενός από την άνοδο των τιμών των ομολόγων που απορρέει ως συνέπεια από την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των αγορών, αφετέρου από το μικρότερο "κούρεμα" στις αξίες των ενεχύρων από πλευράς ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι και μόνο από τη βελτίωση του κλίματος, οι τράπεζες θα μπορέσουν να ανοίξουν μεγαλύτερους διαύλους για τον δανεισμό τους στηδιατραπεζική αγορά, συνάπτοντας περισσότερα repos από αυτά που πραγματοποιούν το τελευταίο δίμηνο, όταν η διατραπεζική αγορά άνοιξε, προεξοφλώντας την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Οι τράπεζες προσδοκούν ότι η επαναφορά του waiver (δηλαδή η κατ' εξαίρεση αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενεχύρων για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) θα συνοδευτεί και με μείωση του haircut στα προ άρσης τουwaiver επίπεδα. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα για φθηνό δανεισμό απευθείας από την ΕΚΤ είχε αφαιρεθεί από τις ελληνικές τράπεζες τον Φεβρουάριο του 2015, καθώς η νεοεκλεγείσα τότε ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε μακρά διαπραγμάτευση για ένα νέο πρόγραμμα με τους δανειστές και η χώρα ήταν εκτός προγράμματος. Κατόπιν αυτού, στις αρχές Φεβρουαρίου 2015 η ΕΚΤ ήρε το waiver, οδηγώντας τις ελληνικές τράπεζες στον δανεισμό από τον ELA. Μέχρι τον προηγούμενο Αύγουστο και τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εταίρους σε ένα νέο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, ο δανεισμός των τραπεζών από τον ELA είχε εξακοντιστεί μια ανάσα από τα 90 δισ. ευρώ. Σήμερα έχει υποχωρήσει στα 68,1 δισ. ευρώ.

Πρόγραμμα TLTRO 2 και QE

Η σημασία της επαναφοράς του waiver θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα αποκατασταθεί η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών και θα αποκτήσουνπρόσβαση στο πρόγραμμα φθηνών μακροπρόθεσμων δανείων της ΕΚΤ, το TLTRO 2. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σήμερα περίπου 12 δισ. ευρώ υφιστάμενου δανεισμού TLTRO που εκκρεμεί.

Σύμφωνα με την Bank of America, οι ελληνικές τράπεζες είναι επιλέξιμες για 39 δισ. ευρώ του συνολικού δανεισμού TLTRO (και από τα παλαιά και από τα νέα προγράμματα), έτσι μπορούν να δανειστούν 27 δισ. ακόμα.

Η εξέλιξη αυτή θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από την αναμενόμενη αργότερα συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, δεδομένου ότι οι αγορές ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ θα είναι μικρού ύψους.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης έχει συνδεθεί με την εφαρμογή των μέτρων για τη βιωσιμότητα του χρέους, στοιχείο που τη θέτει σε μεταγενέστερο χρόνο. Ωστόσο, πληροφορίες του "Κ" αναφέρουν ότι η είσοδος της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης μπορεί να γίνει τον Ιούλιο, σε συνδυασμό με την αποπληρωμή ομολόγων, ύψους 2,27 δισ. ευρώ, στην ΕΚΤ και για ποσό 2,5 δισ. ευρώ. Αν και πολύ μικρό, το ποσό αυτό αναμένεται να έχει συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο, αίροντας τον αποκλεισμό της Ελλάδας από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Όπως εκτιμούν οι τραπεζίτες, από την επαναφορά του waiver σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο QE σε επόμενο στάδιο, οι τράπεζες θα έχουνκεφαλαιακό κέρδος 400 - 450 εκατ. ευρώ

13.06.2016