Τι θα συμβεί στην μετοχή της τράπεζας Πειραιώς μετά το reverse split 20 προς 1 στις 3 Αυγούστου 2017 και γιατί;

Τι θα συμβεί στην μετοχή της τράπεζας Πειραιώς μετά το reverse split 20 προς 1 στις 3 Αυγούστου 2017 και γιατί;
Λόγω αυτής της παρελθούσας τραυματικής εμπειρίας αρχικά η μετοχή της Πειραιώς θα πιεστεί…αλλά σύντομα θα σταθεροποιηθεί κοντά στα 2 δισεκ. κεφαλαιοποίηση.
 
Τι θα συμβεί στην μετοχή της τράπεζας Πειραιώς στις 3 Αυγούστου που θα ξεκινήσει εκ νέου η διαπραγμάτευση της μετοχής; 
Να σημειωθεί ότι λόγω reverse split 20 παλαιών προς 1 νέα η μετοχή της Πειραιώς έχει τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης και θα ξεκινήσει εκ νέου 3 Αυγούστου. 
Η τελευταία τιμή ήταν 0,2320 ευρώ Χ 20 = 4,64 ευρώ αυτή θα είναι η νέα θεωρητική τιμή επανεκκίνησης της μετοχής της Πειραιώς. 
Το reverse split είναι ένας μηχανισμός όταν υπάρχουν σε κυκλοφορία πολλές μετοχές να μειώνεται ο αριθμός τους με ταυτόχρονη αύξηση της τρέχουσας αξίας αλλά και της ονομαστικής. 
 
Το reverse split μειώνει τον αριθμό των μετοχών και αναπροσαρμόζει την χρηματιστηριακή αξία ώστε η τελική κεφαλαιοποίηση προ του reverse split και μετά το reverse split να είναι ίδια. 
To split είναι το ακριβώς αντίθετο διαιρεί τις μετοχές και αναπροσαρμόζει την τρέχουσα αξία χαμηλότερα ώστε στο τέλος προ του split και μετά το split η χρηματιστηριακή αξία να είναι ίδια. 
 
Το reverse split είναι ένας μηχανισμός χρηματιστηριακός ώστε να καταστήσει μια μετοχή πιο εμπορική. 
Υπάρχουν funds που δεν αγγίζουν την Πειραιώς επειδή διαπραγματεύεται κάτω της παρελθούσας ονομαστικής αξίας τα 0,30 ευρώ.
Η νέα ονομαστική αξία έχει διαμορφωθεί στα 6 ευρώ. 
 
Το reverse split πρόκειται για μηχανισμό ωραιοποίησης μιας μετοχής. 
Όμως ειδικά στην Ελλάδα το reverse split είναι συνυφασμένο με τις αυξήσεις κεφαλαίου, την κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών και τα ακραία dilution στους μετόχους. 
 
31.07.2017
Λόγω αυτής της παρελθούσας τραυματικής εμπειρίας αρχικά η μετοχή της Πειραιώς θα πιεστεί…αλλά σύντομα θα σταθεροποιηθεί κοντά στα 2 δισεκ. κεφαλαιοποίησηΛόγω αυτής της παρελθούσας τραυματικής εμπειρίας αρχικά η μετοχή της Πειραιώς θα πιεστεί…αλλά σύντομα θα σταθεροποιηθεί κοντά στα 2 δισεκ. κεφαλαιοποίηση.
Τι θα συμβεί στην μετοχή της τράπεζας Πειραιώς στις 3 Αυγούστου που θα ξεκινήσει εκ νέου η διαπραγμάτευση της μετοχής; 
Να σημειωθεί ότι λόγω reverse split 20 παλαιών προς 1 νέα η μετοχή της Πειραιώς έχει τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης και θα ξεκινήσει εκ νέου 3 Αυγούστου. 
Η τελευταία τιμή ήταν 0,2320 ευρώ Χ 20 = 4,64 ευρώ αυτή θα είναι η νέα θεωρητική τιμή επανεκκίνησης της μετοχής της Πειραιώς. 
Το reverse split είναι ένας μηχανισμός όταν υπάρχουν σε κυκλοφορία πολλές μετοχές να μειώνεται ο αριθμός τους με ταυτόχρονη αύξηση της τρέχουσας αξίας αλλά και της ονομαστικής. 
Το reverse split μειώνει τον αριθμό των μετοχών και αναπροσαρμόζει την χρηματιστηριακή αξία ώστε η τελική κεφαλαιοποίηση προ του reverse split και μετά το reverse split να είναι ίδια. 
To split είναι το ακριβώς αντίθετο διαιρεί τις μετοχές και αναπροσαρμόζει την τρέχουσα αξία χαμηλότερα ώστε στο τέλος προ του split και μετά το split η χρηματιστηριακή αξία να είναι ίδια. 
Το reverse split είναι ένας μηχανισμός χρηματιστηριακός ώστε να καταστήσει μια μετοχή πιο εμπορική. 
Υπάρχουν funds που δεν αγγίζουν την Πειραιώς επειδή διαπραγματεύεται κάτω της παρελθούσας ονομαστικής αξίας τα 0,30 ευρώ.
Η νέα ονομαστική αξία έχει διαμορφωθεί στα 6 ευρώ. 
Το reverse split πρόκειται για μηχανισμό ωραιοποίησης μιας μετοχής. 
Όμως ειδικά στην Ελλάδα το reverse split είναι συνυφασμένο με τις αυξήσεις κεφαλαίου, την κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών και τα ακραία dilution στους μετόχους. 
Λόγω αυτής της παρελθούσας τραυματικής εμπειρίας αρχικά η μετοχή της Πειραιώς θα πιεστεί…αλλά σύντομα θα σταθεροποιηθεί κοντά στα 2 δισεκ. κεφαλαιοποίηση