Τι υποκρύπτει η στρατηγική των τραπεζών να εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα και όχι senior και οι πραγματικές τιμολογήσεις του ρίσκου

Τι υποκρύπτει η στρατηγική των τραπεζών να εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα και όχι senior και οι πραγματικές τιμολογήσεις του ρίσκου
Για να εκδοθεί σήμερα ένας τίτλος χωρίς εξασφάλιση από τις ελληνικές τράπεζες, θα πρέπει να επωμιστούν ένα πολύ βαρύ έως αποτρεπτικό επιτόκιο.
Οι ελληνικές τράπεζες μετά την πρώτη απόπειρα του ελληνικού δημοσίου να εκδώσει 5ετές ομόλογο με επιτόκιο 4,625% ακολούθησαν εκδίδοντας καλυμμένα ομόλογα με επιτόκιο 2,90% - 2,98% και με εξαίρεση την Πειραιώς στο 2,5% λόγω της συμμετοχής της EBRD και άλλων θεσμών. 
Η κίνηση αυτή των τραπεζών είχε σκοπό να μειωθεί η εξάρτηση από το ευρωσύστημα.
Μέχρι τώρα έχουν αντλήσει η Εθνική 750 εκατ, η Eurobank 500 εκατ η Πειραιώς 500 εκατ που θα καταλήξει σε 750 εκατ και η Alpha bank θα ακολουθήσει προσεχώς με 500 εκατ. 
Τα βασικά ερωτήματα είναι γιατί καλυμμένα και όχι senior bond και ποια είναι η πραγματική τιμολόγηση του τραπεζικού ρίσκου την τρέχουσα συγκυρία; 

Το καλυμμένο ομόλογο είναι έκδοση μιας τράπεζας που φέρει εγγυήσεις και για τον λόγο αυτό ονομάζεται καλυμμένο ομόλογο. 
Το καλυμμένο ομόλογο στο 3% στην 3ετία σημαίνει επιδόσεις στα επίπεδα του δημοσίου. 
Δεν είναι κάποια μεγάλη θετική έκπληξη δηλαδή. 
Εάν οι τράπεζες αποφάσιζαν να εκδώσουν senior bond δηλαδή μη καλυμμένα ομόλογα το επιτόκιο θα ήταν στο 5% ίσως και υψηλότερα. 
Οι λόγοι που οι ελληνικές τράπεζες επέλεξαν καλυμμένα ομόλογα είναι δύο 
1)Γιατί απλά δεν θα μπορούσαν να εκδώσουν κανένα άλλο ομόλογο πέραν από καλυμμένο με λογικό επιτόκιο. 
Εάν οι τράπεζες εξέδιδαν senior bond το επιτόκιο θα ήταν στο 5% και έτσι θα χαλάσουν και το κλίμα που επιχειρεί το ελληνικό κράτος να περάσει… ότι τα επιτόκια δανεισμού μειώνονται. 
2)Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος που οι τράπεζες επέλεξαν καλυμμένα ομόλογα και όχι κύριο ομόλογο senior bond.
Σε περίπτωση ανακεφαλαιοποίησης για αποτροπή της ενεργοποίησης του bail in θα ενταχθούν προαιρετικά όλα τα ομόλογα των τραπεζών στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης LME liability management. 
Τα καλυμμένα ομόλογα όπως και το 2015 δεν συμμετείχαν σε καμία προαιρετική διαδικασία είχαν εξαιρεθεί. 
Αντιθέτως τα senior ομόλογα, τα υβριδικά ή τα tier 1 ή tier 2 ενσωματώθηκαν το LME.
Έτσι εξηγείται γιατί οι ξένοι επενδυτές συμμετείχαν στις εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων στο 2,98% και 2,90%...
Εάν μια τράπεζα εξέδιδε senior bond μόνο εάν προσέφερε υψηλό επιτόκιο 5% ή 6% θα μπορούσε να καλυφθεί η έκδοση. 
Όλα έχουν λοιπόν λογική εξήγηση. 

Ποια είναι η πραγματική τιμολόγηση του τραπεζικού ρίσκου; 

Οι ελληνικές τράπεζες στα καλυμμένα ομόλογα επιτυγχάνουν επιτόκια 2,90% με 2,98% αυτά είναι τα επίπεδα της αγοράς ή οριακά χαμηλότερα.
Σε senior bond το επιτόκιο θα διαμορφωνόταν στο 5% ή 6%.
Σε έκδοση tier 2 το επιτόκιο σήμερα θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο 8% ή 9%.
Το tier 2 του ελληνικού δημοσίου από μετατροπή προνομιούχων μετοχών στο 6,41% δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική τιμολόγηση των ελληνικών assets. 

Συμπέρασμα 

Για να εκδοθεί σήμερα ένας τίτλος χωρίς εξασφάλιση από τις ελληνικές τράπεζες, θα πρέπει να επωμιστούν ένα πολύ βαρύ έως αποτρεπτικό επιτόκιο. 
Πρακτικά το ακριβό όπως πολλοί λένε ELA στο 2,55% είναι πάμφθηνο σε σχέση με ένα senior ομόλογο που στηρίζει την ρευστότητα ή σε ένα ομολογιακό tier 2 που στηρίζει τα κεφάλαια.
Το κεφάλαιο μπορεί να γίνει ρευστότητα, η ρευστότητα δεν μπορεί να γίνει κεφάλαιο.
 
27.10.2017