Την νομιμότητα της ΑΜΚ της Πειραιώς θα καταδείξει ο έλεγχος από τον SSM – Στόχος της εθελούσιας 1600 άτομα

Την νομιμότητα της ΑΜΚ της Πειραιώς θα καταδείξει ο έλεγχος από τον SSM – Στόχος της εθελούσιας 1600 άτομα

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου της Attica bank όπου θα διερευνηθούν τα δάνεια και αν είναι επαρκείς οι προβλέψεις ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός θα ξεκινήσει τον έλεγχο της τράπεζας Πειραιώς όχι για τα δάνεια αλλά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από αναφορά μικρού επενδυτή. 
Όμως σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή ο SSM «θα πραγματοποιήσει τυπικό έλεγχο στην Πειραιώς καθώς τα στοιχεία που ήδη διαθέτει καταδεικνύουν ότι η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας Πειραιώς ήταν εντός του πλαισίου που ορίζει η νομοθεσία».
Ο έλεγχος του SSM για την Πειραιώς είναι τυπικός ωστόσο θα αποτελέσει και μια καλή ευκαιρία ώστε να κλείσει οριστικά το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας του πρόσφατος παρελθόντος. 
Εν τω μεταξύ η τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σύντομα εθελουσία 1600 εργαζομένων.
Ο αρχικός στόχος ήταν 2000 άτομα αλλά οι 1600 εργαζόμενοι είναι εφικτός στόχος ωστόσο μέχρι το 2018 θα μπορούσαν να αποχωρήσουν 2200 εργαζόμενοι με την εθελουσία του 2016 και την φυσική συνταξιοδότηση και άλλες ενέργειες. 


Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς έχει προβλέψει ότι το κόστος της εθελουσίας εξόδου θα είναι ύψους 111 εκατ.
Με βάση το κόστος των 111 εκατ προκύπτει ότι κατά μέσο όρο το πακέτο θα είναι ύψους 62-65 χιλιάδων ευρώ.
Να επισημανθεί ότι όπως κατά καιρούς έχουμε αναφέρει οι τράπεζες συνολικά και οι 4 συστημικές αλλά και η Attica bank θα υλοποιήσουν προγράμματα εθελουσίας εξόδου. 
Οι συνολικοί εργαζόμενοι στις τράπεζες φθάνουν τους 44 χιλιάδες και μετά τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου αναμένεται να μειωθούν στους 39 με 38,8 χιλιάδες. 
Η Πειραιώς προχωράει σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου έως 1600 εργαζομένων.
Η Eurobank μέχρι μέσα Απριλίου του 2016 θα ανακοινώσει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου 1000 εργαζομένων. 


Η Alpha bank θα ανακοινώσει τον Απρίλιο πρόγραμμα εθελουσίας που θα μπορούσε να φθάσει τους 450 εργαζομένους.
Η Alpha bank θεωρεί ότι με 150 εργαζομένους η εθελούσια της θα κάλυπτε κάποιες προϋποθέσεις, ωστόσο αν μπορέσει θα κινηθεί μεταξύ 400 και 500 εργαζομένων. 
Η Εθνική θα προχωρήσει – σε επόμενη φάση – σε εθελουσία 1700 εργαζομένων. 
Η Εθνική έχει αναφέρει ότι για λόγους κοινωνικής πολιτικής δεν θα προχωρήσει άμεσα η εθελούσια έξοδος αλλά ο σχεδιασμός που έχει υπάρξει είναι 1700 εργαζόμενοι να αποχωρήσουν. 
Συνολικά από το τραπεζικό σύστημα θα αποχωρήσουν 5,2 χιλιάδες εργαζόμενοι. 

Με ποια κριτήρια θα πραγματοποιηθούν οι εθελουσίες; 

Το μοντέλο που θα ακολουθήσουν οι τράπεζες ως προς τις εθελούσιες εξόδους θα είναι τριπλό και θα περιλαμβάνει 
1)Μοντέλο sabbatical όπου οι εργαζόμενοι για 2 χρόνια θα πληρώνονται, δεν θα εργάζονται στην τράπεζα και εν συνεχεία θα απολύονται χωρίς αποζημίωση. 
2)Θα δοθούν πακέτα μέχρι 200 χιλιάδες ευρώ το μέγιστο.
Προφανώς τα πακέτα θα έχουν κλιμάκωση με βάση εκκίνησης μάλλον τα 45 χιλ ευρώ. 
3)Θα υπάρξουν κριτήρια ηλικιακά ανεξαρτήτως των ετών που έχουν οι εργαζόμενοι στις τράπεζες. 
Αυτό το μοντέλο βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση αλλά θα χρησιμοποιηθεί στα προγράμματα εθελουσίας εξόδου. 

Τι θα κερδίσουν οι τράπεζες; 

Με βάση μια πρώτη εκτίμηση σε ετήσια βάση οι τράπεζες θα γλιτώσουν 300-320 εκατ. ευρώ

18.03.2016