Της υπερμόχλευσης η υπερβολή – Η ΕΚΤ έχει μοχλεύσει 29 φορές τα κεφάλαια της και οι εμπορικές τράπεζες μόνο 9 φορές

Της υπερμόχλευσης η υπερβολή – Η ΕΚΤ έχει μοχλεύσει 29 φορές τα κεφάλαια της και οι εμπορικές τράπεζες μόνο 9 φορές
Λυπούμαστε αλλά 29 φορές μόχλευση είναι ακραία υπερβολικό.
Ο δείκτης μόχλευσης για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις είναι πολύ ουσιώδης καθώς δείχνει πρακτικά το ρίσκο που έχουν αναλάβει έναντι των ιδίων κεφαλαίων τους. 
Π.χ. μια τράπεζα δεν μπορεί με 10 δισεκ. κεφάλαια να έχει 290 δισεκ. ενεργητικό.
Όμως η ΕΚΤ και δυστυχώς όλες οι κεντρικές τράπεζες έχουν παραβιάσει κάθε έννοια της μόχλευσης. 
Η ΕΚΤ το 2010 είχε μοχλευμένα 21 φορές τα κεφάλαια της, διέθετε ενεργητικό 1,92 τρισεκ. ευρώ και 90 δισεκ. κεφάλαια. 

Ακολούθησαν προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης και πράξεις νομισματικής πολιτικής και ο ισολογισμός της ΕΚΤ φούσκωσε τόσο πολύ που πλέον ανέρχεται στα 2,8 τρισεκ. ευρώ με τα κεφάλαια να έχουν αυξηθεί στα 97,6 δισεκ. 
Δηλαδή ενώ ο ισολογισμός αυξήθηκε περίπου 1 τρισεκ. ευρώ σε διάστημα 6 ετών τα κεφάλαια αυξήθηκαν μόλις 7,6 δισεκ. 
Αυτή η υπερμόχλευση που είναι προφανώς ακραία δεν αποτελεί το καλό παράδειγμα. 
Δεν μπορεί π.χ. οι τράπεζες να έχουν μόχλευση 9 φορές τα κεφάλαια τους και η ΕΚΤ 29 φορές. 

Οι ελληνικές τράπεζες π.χ. με 335 δισεκ. ενεργητικό έχουν 36 δισεκ. κεφάλαια που αυτό σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία των ισολογισμών τους είναι 9 φορές περισσότερα από τα κεφάλαια τους. 
Οι κανόνες ισχύουν για τις εμπορικές τράπεζες και όχι για την ΕΚΤ που έχει ακολουθήσει τον λάθος δρόμο της ποσοτικής χαλάρωσης.
Με όρους εμπορικών τραπεζών για να μπορεί η ΕΚΤ να διαθέτει 2,8 τρισεκ. ευρώ ενεργητικό θα έπρεπε να είχε 300 δισεκ. ευρώ κεφάλαια αλλά παραδόξως έχει 97,6 δισεκ. 
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η ΕΚΤ όπως και κάθε κεντρική τράπεζα δεν θα πρέπει να την αποτιμούμε με όρους εμπορικών τραπεζών, καθώς διαθέτει περιουσιακά στοιχεία π.χ. η ΕΚΤ 338 δισεκ. χρυσό που δεν διαθέτουν οι εμπορικές τράπεζες ενώ έχουν άλλο ρόλο. 

Όλα αυτά και πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ορθά. 
Όμως όταν η ΕΚΤ δίνει το κακό παράδειγμα της υπερμόχλευσης δεν μπορεί εν συνεχεία να διδάσκει πως οι εμπορικές τράπεζες θα πρέπει να έχουν συντηρητικούς και με μικρή μόχλευση ισολογισμούς.
Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρίες και τον δανεισμό που έχουν έναντι των κεφαλαίων. 
Λυπούμαστε αλλά 29 φορές μόχλευση είναι ακραία υπερβολικό.
 
3.02.2016