Το 2016 δεν θα υπάρξουν νέες ΑΜΚ στις τράπεζες και αποκλείεται να κινδυνεύσουν οι καταθέσεις – Για το 2017 δεν ξέρουμε

Το 2016 δεν θα υπάρξουν νέες ΑΜΚ στις τράπεζες και αποκλείεται να κινδυνεύσουν οι καταθέσεις – Για το 2017 δεν ξέρουμε
Οι καταθέσεις ειδικά πάνω από 100.000 ευρώ είναι αληθές ότι αποτελούν δυνητικό στόχο για bail in.
Το 2016 δεν θα υπάρξουν νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις τράπεζες και αποκλείεται να κινδυνεύουν οι καταθέσεις ανεξαρτήτως ποσού.
Για να το θέσουμε απλά το 2016 οι τράπεζες είναι ασφαλής προορισμός.
Το 2017 όμως ουδείς μπορεί να πει μετά βεβαιότητας ότι δεν θα προκύψουν νέες ανάγκες για κεφάλαια και δεν θα επανεμφανιστεί ο κίνδυνος για bail in. 
Για ποιους λόγους;
1)Η Ελλάδα και η οικονομία το 2017 δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα βρεθούν ξανά σε επικίνδυνη ζώνη σε μια δύνη εσωστρέφειας και διάχυτης ανησυχίας για την πορεία της χώρας. 
2)Από τα 29-30 δισεκ. καθαρά κεφάλαια τα 19,5 δισεκ. είναι αναβαλλόμενος φόρος δηλαδή λογιστικά κεφάλαια. 
3)Αν οι τράπεζες εμφανίσουν ζημίες το 2017 για κάποιο λόγο τότε υποχρεωτικά θα εκδοθούν μετοχές υπέρ του ΤΧΣ.
4)Οι τράπεζες διαθέτουν 112 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα και οποιαδήποτε πώληση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί. 
5)Αν και η ρευστότητα είναι κάτι διαφορετικό από τα κεφάλαια (τα κεφάλαια μπορούν να γίνουν ρευστότητα αλλά όχι το αντίθετο) με καταθέσεις 120,5 δισεκ. και δάνεια 205 δισεκ. χωρίς του δημοσίου εξάγεται το συμπέρασμα ότι το χάσμα είναι τεράστιο άρα οι τράπεζες δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία.
6)Το 2016 θα αποδειχθεί ότι είναι μια χρονιά ασφαλής για τις τράπεζες και τους καταθέτες για το 2017 όποιος προδικάσει τι θα συμβεί κινδυνεύει να πέσει έξω ρισκάροντας τα κεφάλαια του. 
7)Στο μέλλον το bail in η διαδικασία δήμευσης καταθέσεων μπορεί να μην αφορά μόνο θέματα ανακεφαλαιοποίησης συστημικών τραπεζών αλλά και θέματα που άπτονται π.χ. επιχειρήσεις.
Οι καταθέσεις ειδικά πάνω από 100.000 ευρώ είναι αληθές ότι αποτελούν δυνητικό στόχο για bail in.
 
29.03.2016