Το ΔΝΤ προειδοποιεί: Απειλούνται οι τράπεζες, να προχωρήσουν εξυγίανση των NPLs και μηχανισμό εγγύησης καταθέσεων

Το ΔΝΤ προειδοποιεί: Απειλούνται οι τράπεζες, να προχωρήσουν εξυγίανση των NPLs και μηχανισμό εγγύησης καταθέσεων
Το ΔΝΤ εστιάζεται στην αντιμετώπιση του εταιρικού χρέους  στην ενίσχυση των τραπεζών και την αναβάθμιση του εποπτικού πλαισίου για τη στήριξη του ολοένα και πιο περίπλοκου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Στην εκτίμηση ότι οι τράπεζες διεθνώς απειλούνται και ότι ειδικά στην Ευρώπη θα πρέπει να εστιαστούν στην εξυγίανση των προβληματικών δανείων αλλά και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς εγγύησης καταθέσεων προβαίνει σε ειδική ανάλυση του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
Οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί στις προηγμένες οικονομίες, ενώ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στις αναδυόμενες αγορές
Η αναταραχή στις αγορές  αντικατοπτρίζει τα εμπόδια στην ανάπτυξη, την μεγαλύτερη αβεβαιότητα και την ασθενέστερη εμπιστοσύνη
Μετά από 6 μήνες έντασης στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, η  παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα συνεχίζει να κινδυνεύει.
Νωρίτερα στις αρχές του 2016, οι χρηματοοικονομικές αγορές αντέδρασαν αρνητικά.
Οι μετοχές έπεσαν κατακόρυφα η μεταβλητότητα αυξήθηκε απότομα, ενώ οι τιμές των μετοχών των τραπεζών  βρέθηκαν  υπό νέες πιέσεις. 
Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα των πολιτικών να αντισταθμίσουν την επίδραση των υψηλότερων οικονομικών και πολιτικών κινδύνων.
Στην έκθεση του ΔΝΤ εξετάζεται εάν η αναταραχή των τελευταίων μηνών έχει παρέλθει ή αποτελεί ένα προειδοποιητικό σήμα απαιτώντας να γίνουν ακόμη περισσότερα είπε ο José Viñals, Οικονομικός Σύμβουλος και επικεφαλής Κεφαλαιαγορών του ΔΝΤ 
Πιστεύω ότι περισσότερα πρέπει να γίνουν για να εξασφαλιστεί η παγκόσμια σταθερότητα.

Πολιτικές για 3 παγκόσμιες προκλήσεις

Το ΔΝΤ ζητάει πρόσθετα μέτρα για να δημιουργηθεί ένα πιο ισορροπημένο μείγμα πολιτικών για τη μείωση των κινδύνων και τη στήριξη της ανάπτυξης. 
Αν αυτό δεν συμβεί η αναταραχή στην αγορά θα μπορούσε να επαναληφθεί και να ενταθεί και θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ολέθριο βρόχο στην εύθραυστη εμπιστοσύνη και αύξηση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους. 
Όλα αυτά θα μπορούσαν να ανατρέψουν την παγκόσμια οικονομία και να την οδηγήσουν σε οικονομική και χρηματοπιστωτική στασιμότητα. 
Σε ένα  σενάριο, η παγκόσμια παραγωγή θα μπορούσε να είναι σχεδόν 4% χαμηλότερη από το βασικό σενάριο για τα επόμενα πέντε χρόνια. 
Αυτό θα ισοδυναμούσε με απώλεια ενός έτους της παγκόσμιας ανάπτυξης.
Για να αποφευχθεί αυτό το σενάριο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν παγκόσμιες προκλήσεις και αν όλα αυτά γίνουν η παγκόσμια παραγωγή θα μπορούσε να είναι 1,7% υψηλότερη από τον στόχο το 2018. 

Πρώτον οι τράπεζες αντιμετωπίζουν σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις όσον αφορά την προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες συμπιέζοντας την κερδοφορία τους. 
Πολλές τράπεζες στις προηγμένες οικονομίες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο τους. 
Οι τράπεζες πρέπει επειγόντως να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένη στρατηγική. 
Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε ορισμένους τραπεζικούς τομείς. 
Τέλος, η Ευρώπη πρέπει, επομένως, να ολοκληρώσει την τραπεζική ένωση και να δημιουργήσουν ένα κοινό σύστημα εγγύησης καταθέσεων.

Δεύτερον, για τη χάραξη πολιτικής στις αναδυόμενες αγορές θα πρέπει να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους στις παγκόσμιες αντιξοότητες. 
Η απότομη πτώση των τιμών των εμπορευμάτων επιδείνωσε πολλές  εταιρείες αυξάνοντας τους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 
Μετά από χρόνια αυξανόμενου χρέους, οι αναδυόμενες οικονομίες αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο συνδυασμό  βραδύτερης ανάπτυξης, αυστηρότερους όρους πίστωσης και ευμετάβλητες ροές κεφαλαίων. 

Τρίτον, καθώς η υγεία των εταιριών επιδεινώνεται, αυτό μπορεί να δημιουργήσει δευτερογενείς επιδράσεις σε ασθενέστερες  επιχειρήσεις κρατικής ιδιοκτησίας. 
Η ταχεία και διαφανή αναγνώριση και διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων θα βοηθήσει την ανάκαμψη των εταιριών. 

Το ΔΝΤ εστιάζεται στην αντιμετώπιση του εταιρικού χρέους  στην ενίσχυση των τραπεζών και την αναβάθμιση του εποπτικού πλαισίου για τη στήριξη του ολοένα και πιο περίπλοκου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 
14.04.2016